Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2022 – Đề 14

Blog chia sẻ Bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2022, giúp bạn ôn luyện và chuẩn bị cho thật tốt cho kì thi sắp tới.

Xem thêm: Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2022 – Đề 13

Đây là bộ đề thi mang tính chất thực tiễn cao, giúp các thầy cô và các em học sinh luyện thi THPT Quốc Gia môn Lịch sử cử có một tài liệu bám sát đề thi để đạt được thành tích cao, mang lại vinh dự cho bản thân, gia đình và nhà trường. Bộ đề gồm nhiều câu hỏi hay được các thầy cô trên cả nước sưu tầm và sáng tác, ôn luyện qua sẽ giúp các em có thêm nhiều kiến thức từ đó thêm yêu thích và học giỏi môn học này.

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Trật tự hai cực Ianta được xác lập sau chiến tranh thế giới thứ hai khẳng định vị thế hàng đầu của hai cường quốc nào? 

A. Liên Xô và Mỹ.                                                     

B. Mỹ và Anh.                                         

C. Liên Xô và Anh.                                                    

D. Liên Xô và Pháp. 

Câu 2. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, lực lượng Đồng minh nào vào Việt Nam giải giáp quân đội Nhật ở phía Nam vĩ tuyến 16? 

A.Quân Anh                                                            

B.Quân Pháp. 

C.Quân Mỹ.                                                             

D.Quân Trung Hoa Dân quốc. 

Câu 3. Hội nghị Ianta (tháng 2 – 1945) không thông qua quyết định nào? 

A.Thành lập khối đồng minh để tiêu diệt phát xít Đức-Ý-Nhật. 

B.Thành lập tổ chức Liên hợp quốc nhằm duy trì hòa bình, an ninh thế giới. 

C.Thỏa thuận việc đóng quân nhằm giải giáp quân đội phát xít và phân chia phạm vi ảnh hưởng. 

D.Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật và Liên Xô tham gia chống Nhật ở châu Á 

Câu 4.Trật tự thế giới hai cực Ianta hoàn toàn tan rã khi 

A.chế độ xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô sụp đổ. 

B.Tổ chức Hiệp ước Vácsava chấm dứt hoạt động. 

C.Mỹ và Liên Xô tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh. 

D.Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) giải thể. 

Câu 5. Một trong những nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc được Việt Nam vận dụng triệt để vào giải quyết vấn đề biển Đông là 

A.giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình. 

B.hợp tác phát triển có hiệu quả về kinh tế, văn hóa và xã hội. 

C.chung sống hòa bình,vừa hợp tác vừa đấu tranh. 

D.tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước thành viên. 

Câu 6. Toàn bộ các quyết định được các cường quốc Mỹ-Anh-Liên Xô thỏa thuận tại Hội nghị Ianta 2/1945 đã dẫn đến 

A.khuôn khổ trật tự thế giới mới, thường gọi là trật tự hai cực Ianta 

B.trật tự 2 phe do Mỹ và Liên Xô đứng đầu mỗi phe, chi phối quan hệ quốc tế. 

C.trật tự Vecsai Oa-sinh-tơn do các nước thắng trận thiết lập. 

D.khuôn khổ đơn cực do Mỹ thiết lập được vì có ưu thế về kinh tế và quân sự 

Câu 7. Liên Xô tiến hành công cuộc khôi phục kinh tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai vì 

A.bị chiến tranh tàn phá nặng nề.                                

B.các nước phương Tây cấm vận. 

C.các thế lực phản động chống phá.                             

D.Mĩ tiến hành Chiến tranh lạnh. 

Câu 8: Quốc gia nào sau đây mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người? 

A.Liên Xô                         

B.Hà Lan                          

C.Thụy Sĩ.                                         

D.Thụy Điển. 

Câu 9. Yếu tố nào sau đây quyết định sự thành công của Liên Xô trong việc thực hiện kế hoạch 5 năm (1946-1950) và hoàn thành trước thời hạn 9 tháng? 

A.Nhân dân Liên Xô có tinh thần tự lực, tự cường, vượt khó khăn gian khổ. 

B.Liên Xô có lãnh thổ rộng lớn, tài nguyên phong phú. 

C.Liên Xô có sự hợp tác hiệu quả với các nước Đông Âu. 

D.Liên Xô là nước thắng trận trong Chiến tranh thế giới thứ hai. 

Câu 10. Sự kiện Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử năm 1949 đã 

A.phá thế độc quyền về vũ khí nguyên tử của Mĩ. 

B.làm đảo lộn hoàn toàn chiến lược toàn cầu của Mĩ. 

C.buộc các nước Tây Âu phải đặt quan hệ ngoại giao với Liên Xô. 

D.chứng tỏ Liên Xô là nước đầu tiên chế tạo thành công bom nguyên tử. 

Câu 11. Năm 1957, Liên Xô đạt được thành tựu khoa học – kỹ thuật nào dưới đây? 

A. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo.                         

B. Phóng tàu vũ trụ Phương Đông. 

C. Chế tạo thành công bom nguyên tử.                        

D. Đưa con người lên thám hiểm Mặt Trăng. 

Câu 12. Chính sách đối ngoại của Liên bang Nga từ năm 1991-2000 là ngả về phương Tây, khôi phục và phát triển quan hệ với các nước ở 

A. châu Á.                         

B. châu Âu.                       

C. châu Phi.                                         

D. châu Mĩ. 

Câu 13: Trong những năm 1945-1950, nhân dân Ấn Độ đấu tranh chống thực dân nào sau đây?

A.Anh   

B.Bồ Đào Nha                 

C.Tây Ban Nha                                         

D.Bỉ

Câu 14. Một trong những mục tiêu của tổ chức ASEAN là 

A.tăng cường hợp tác phát triển kinh tế và văn hóa.      

B.xóa bỏ áp bức bóc lột và nghèo nàn và lạc hậu. 

C.xây dựng khối liên minh chính trị và quân sự. 

D.xây dựng khối liên minh kinh tế và quân sự. 

Câu 15. Năm 1945, nhân dân một số nước Đông Nam Á đã tranh thủ yếu tố thuận lợi nào để nổi dậy giành độc lập? 

A.Quân phiệt Nhật Bản đầu hàng Đồng minh.              

B.Quân Đồng minh giải giáp quân đội Nhật Bản. 

C.Phát xít Đức đầu hàng lực lượng Đồng minh. 

D.Liên Xô đánh thắng quân phiệt Nhật Bản. 

Câu 16. Sau chiến tranh thế giới thứ II, khu vực nào giành được độc lập sớm nhất trên thế giới 

A.Đông Nam Á                 

B.Bắc Phi                          

C.Nam Phi                                         

D.Tây Á 

Câu 17. Nguyên nhân nào không phải là nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của tổ chức Asean 8/8/1967 

A.Để duy trì hòa bình và ổn định khu vực Đông Nam Á 

B.Hạn chế ảnh hưởng cường quốc bên ngoài vào khu vực 

C.Sau chiến tranh các nước cần liên kết phát triển kinh tế 

D.Các tổ chức trên thế giới ra đời, hoạt động hiệu quả, thúc đẩy Asean ra đời 

Câu 18. Mục tiêu công cuộc đổi mới đất nước của Trung Quốc là 

A.biến Trung Quốc thành quốc gia giàu mạnh, dân chủ, văn minh. 

B.biến Trung Quốc thành quốc cường quốc đứng đầu thế giới. 

C.nhằm hiện đại hóa đất nước. 

D.nhằm xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. 

Câu 19. Từ công cuộc đổi mới đất nước của Trung Quốc, bài học rút ra cho Việt Nam hiện nay là 

A.đổi mới phải lấy kinh tế làm trọng tâm, tiến hành cải cách “mở cửa” đất nước. 

B.khi đổi mới phải lấy chính trị làm trọng tâm, cải cách “mở cửa” đất nước. 

C.phải tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

D.thực hiện nền kinh tế thị trường. 

Câu 20. Nhân tố hàng đầu chi phối quan hệ quốc tế từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến đầu thập niên 90 của thế kỷ XX là gì? 

A.Trật tự thế giới hai cực Ianta.                                  

B.Sự ra đời và hoạt động của Liên họp quốc. 

C.Sự ra đời của hai nhà nước Đức.                              

D.Hệ thống chủ nghĩa xã hội được mở rộng. 

Câu 21. Nội dung nào dưới đây là sự khái quát về chính sách đối ngoại của Liên Xô từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến giữa những năm 70 của thế kỷ XX? 

A.Bảo vệ hòa bình, ủng hộ phong trào cách mạng thế giới. 

B.Giúp đỡ các nước trong hệ thống xã hội chủ nghĩa. 

C.ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. 

D.Chống lại âm mưu gây chiến của các thế lực thù địch. 

Câu 22. Yếu tố nào sau đây quyết định sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc ở các nước châu Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai? 

A. Ý thức độc lập và sự lớn mạnh của các lực lượng dân tộc. 

B. Sự suy yếu của các nước đế quốc chủ nghĩa phương Tây. 

C. Thắng lợi của phe Đồng minh trong chiến tranh chống phát xít. 

D. Hệ thống xã hội chủ nghĩa hình thành và ngày càng phát triển. 

Câu 23. Khi gia nhập ASEAN, Việt Nam có thể tận dụng cơ hội nào sau đây? 

A.Tiếp nhận được nhiều nguồn vốn và đầu tư của các nước. 

B.Mở rộng quan hệ hợp tác với các nước trong khu vực. 

C.Tham gia trao đổi sản phẩm, hỗ trợ về vũ khí quân sự. 

D.Hỗ trợ các nước khác trong khu vực về vốn và lao động. 

Câu 24. Một trong những ý nghĩa quốc tế của sự thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là A.tạo điều kiện nối liền chủ nghĩa xã hội từ châu Âu sang châu Á. 

B.cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Bắc Á. 

C.làm cho chủ nghĩa xã hội trở thành một hệ thống trên thế giới. 

D.làm giảm tình trạng căng thẳng của cục diện Chiến tranh lạnh. 

B. PHẦN TỰ LUẬN 

Câu 1: Nêu những quyết định được thông qua tại Hội nghị Ianta tháng 2/1945 và ý nghĩa của Hội nghị Ianta. 

Câu 2: Trình bày nguyên nhân ra đời và mục tiêu hoạt động của tổ chức Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *