Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia môn GDCD năm 2022 – Đề 44

Blog chia sẻ Bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia môn GDCD năm 2022, giúp bạn ôn luyện và chuẩn bị cho thật tốt cho kì thi sắp tới.

Xem thêm: Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia môn GDCD năm 2022 – Đề 43

Đề thi thử GDCD THPT Quốc Gia là chuyên đề: Tổng hợp các đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia môn GDCD mới nhất, tuyển chọn đề thi mới nhất, hướng dẫn giải đề thi thử THPT Quốc gia môn GDCD, hỗ trợ giải đáp thắc mắc của học sinh. Nhiều năm qua, Tailieufree luôn cập nhật những gì mới nhất của Bộ qua các đề thi thử. Nhiều thầy cô và các em học sinh sau khi bám sát trang này đã có kinh nghiệm làm bài, kinh nghiệm trọng tâm đề thi. Nên qua các kỳ thi, điểm số môn GDCD rất cao.

Câu 81: Cá nhân tổ chức sử dụng pháp luật tức là làm những gì mà pháp luật
A. cho phép làm.           B. buộc phải làm.                  C. quy định làm.               D. khuyên nên làm.
Câu 82: Một trong những dấu hiệu cơ bản xác định hành vi vi phạm pháp luật là người vi phạm

A. phải có lỗi.               B. ý định xấu.                  C. được bảo mật.                 D. bị nghi ngờ. 

Câu 83: Vi phạm hành chính là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm các quy tắc nào dưới đây?

A. Quản lý nhà nước.                                B. An toàn lao động.

C. Ký kết hợp đồng.                                  D. Công vụ nhà nước.

Câu 84: Mọi công dân đều được hưởng quyền và phải thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật là biểu hiện công dân bình đẳng về

A. quyền và nghĩa vụ.                       B. quyền và trách nhiệm.

C. nghĩa vụ và trách nhiệm.             D. trách nhiệm và pháp lý.

Câu 85: Theo quy định của pháp luật, sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công phải tuân theo nguyên tắc nào sau đây ?

A.Tập trung .              B.Gián đoạn.              C.Ủy nhiệm.                   D. Trực tiếp .

Câu 86: Theo quy định của pháp luật, vợ, chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc cùng lựa chọn

A. cách sàng lọc giới tính thai nhi.                    B.biện pháp kế hoạch hóa gia đình.

C.định đoạt tài sản công cộng.                         D. bảo lưu mọi nguồn thu nhập.

Câu 87: Mọi loại hình doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau đều bình đẳng trong việc

A. Xóa bỏ các loại hình cạnh tranh.                          B.sở hữu tài nguyên thiên nhiên.

C.chia đều của cải trong xã hội.                                D.hợp tác và cạnh tranh lành mạnh.

Câu 88: Chỉ những người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật mới có quyền ra lệnh

A.thay đổi danh tính người tố cáo.                     B.bắt bị can, bị cáo để tạm giam.

C.xóa bỏ dấu vết hiện trường vụ án.                  D.mở rộng diện tích lãnh thổ quốc gia .

Câu 89: Hành vi nào dưới đây là xâm phạm đến sức khỏe của người khác ?

A. Đánh người gây thương tích.                    B. Tự tiện bắt người.

C. Tự tiện giam giữ người.                              D. Đe dọa giết người.

Câu 90: Viết bài gửi đăng báo, trong đó bày tỏ ý kiến, quan điểm của mình về chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng là cách để thể hiện quyền tự do nào dưới đây?

A. Thảo luận.                 B. Ngôn luận.                    C. Tranh luận.            D. Góp ý.

Câu 91: Quyền ứng xử của công dân được thực hiện bằng những cách nào dưới đây ?

A. Tự ứng cử và được giới thiệu ứng cử.

B. Vận động người khác giới thiệu mình.

C. Giới thiệu về mình với tổ bầu cử.

D. Tự tuyên truyền về mình trên internet.

Câu 92: Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội có nghĩa là mọi công dân được biểu quyết các vấn đề trọng đại khi nhà nước

A. góp ý xây dựng văn bản luật.                           B. yêu cầu giãn cách xã hội.

C. ban bố tình trạng khẩn cấp.                             D. tiến hành hoạt động cứu trợ.

Câu 93: Mục đích của quyền khiếu nại là nhằm …… quyền và lợi ích hợp pháp của người khiếu nại.

A. phục hồi.           B. bù đắp.           C. chia sẻ.              D. khôi phục.

Câu 94:Mỗi người được tự do nghiên cứu khoa học, tự do tìm tòi, suy nghĩ để đưa ra các phát minh, sáng chế, sáng kiến, cải tiến kĩ thuật, hợp lí hóa sản xuất; quyền về sáng tác văn học, nghệ thuật, khám phá khoa học để tạo ra các sản phẩm, công trình khoa học về các lĩnh vực của đời sống xã hội là nội dung của quyền nào dưới đây?

A. Quyền học tập.                           B. Quyền phát triển.

C.Quyền sáng tạo.                          D.Quyền nghiên cứu khoa học.

Câu 95: Khẳng định nào dưới đây là đúng về quyền học tập của công dân ?

A. Công dân có quyền học không hạn chế thông qua thi tuyển hoặc xét tuyển

B. Công dân có thể tự do vào học ở các trường học nào mà mình thích.

C. Mọi công dân có thể vào học đại học mà không cần có điều kiện gì.

D. Mọi công dân có thể học ở bất kỳ trường đại học nào theo sở thích.

Câu 96:Một trong những nội dung về quyền tự do kinh doanh của công dân là, công dân có quyền kinh doanh

A. vào bất cứ thời gian nào trong ngày.

B. bất cứ ngành nghề nào theo sở thích của mình.

C. ở bất cứ trung tâm thương mại hay ở địa điểm khác.

D. trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm.

Câu 97: Pháp luật do Nhà nước ban hành và đảm bảo thực hiện

A. bằng quyền lực Nhà nước.                          B. bằng chủ trương của Nhà nước.

C. bằng chính sách của Nhà nước.                D. bằng uy tín của Nhà nước.

Câu 98: Việc Nhà nước quy định tỷ lệ thích hợp người dân tộc thiểu số trong các cơ quan dân cử thể hiện quyền bình đẳng về

A.kinh tế.                   B.chính trị.                 C.văn hóa.                     D. giáodục.

Câu 99: Nhà nước đưa các quy phạm đao đức có tính phổ biến, phù hợp với sự phát triển xã hội vào trong các quy phạm pháp luật nhằm bảo vệ

A. các giá trị đạo đức tốt đẹp.                          B. các quyền của công dân.

C. tính phổ biến của pháp luật.                           D. tính quyền lực của pháp luật.

Câu 100: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc Việt Nam về văn hóa, giáo dục nghĩa là các dân tộc đều

A. thống nhất chỉ dùng chung một ngôn ngữ.   

B. có quyền dùng tiếng nói, chữ viết riêng.

C. có chung lãnh thổ và điều kiện phát triển.    

D. buộc có phong tục, tập quán, tín ngưỡng chung.

Câu 101: Công dân thi hành pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây ?

A.Đi cách li khi nhiễm Covid-19.                        B.Tham gia câu lạc cầu lông.

C.Từ bỏ mọi định kiến xã hội.                             D. Hiến máu để cứu bệnh nhân.

Câu 102: Người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lý vi phạm pháp luật hành chính khi tự ý thực hiện hành vi nào sau đây ?

A.Giúp đỡ phạm nhân vượt ngục.                B. Bán hàng rong trên hè phố.

C. Đơn phương đề nghị li hôn.                      D.Đề xuất thay đổi giới tính.

Câu 103: Người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lí phải chịu trách nhiệm hình sự khi thực hiện hành vi nào sau đây ?

A.Từ chối nhận tài sản thừa kế.                    B.Tàng trữ, vận chuyển ma túy.

C.Lấn chiếm công trình giao thông.             D.Xây dựng nhà ở trái phép.

Câu 104: Bình đẳng về việc hưởng quyền trước pháp luật là mọi công dân đều được

A.miễn, giảm mọi loại thuế.

B.công khai danh tính người tố cáo.

C.ủy quyền bỏ phiếu bầu cử.

D.tự do kinh doanh theo pháp luật.

Câu 105: Quyền bình đẳng trong lao động của công dân không thể hiện ở nội dung nào sau đây?

A.Tìm kiếm việc làm theo quy định.

B.Trực tiếp giao kết hợp đồng lao động.

C.Thực hiện thỏa ước lao động tập thể.

D.Tự do hoạt động tài chính kinh doanh.

Câu 106: Đâu là hành vi không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân

A.xin phép chủ nhà vào thăm quan.             B. Vượt tường vào nhà hàng xóm.

C.Tự ý vào nhà người bạn thân.                      D.Vào nhà bắt con tin tống tiền.

Câu 107: Hành vi xâm phạm gây ra hậu quả rất nghiêm trọng do cố ý bí mật, an toàn thư tín, điện thoại, điện tín của người khác thì bị xử lí

A.hình sự.           B. dân sự.             C. hành chính.                D.kỉ luật.

Câu 108: Công dân thực hiện quyền bầu cử bằng cách nào sau đây là đúng với quy định của pháp luật?

A. Nhờ người thân viết phiếu và bỏ phiếu hộ.

B. Trực tiếp viết phiếu bầu và bỏ phiếu.

C. Viết phiếu bầu, dán kín gửi qua đường bưu điện.

D. Nhờ người trong tổ bầu cử viết và bỏ phiếu hộ.

Câu 109: Công dân có thể thực hiện quyền tố cáo trong trường hợp phát hiện

A. thông tin niêm yết chứng khoán.                       B.dấu hiệu biến đổi khí hậu.

C.sự thay đổi của chủng virus mới.                        D. hành vi đưa và nhận hối lộ.

Câu 110: Công dân không thực hiện quyền sáng tạo trong trường hợp nào sau đây?

A. Tìm hiểu giá nhà đất.                     B.Nghiên cứu khoa học.

C.Hợp lí hóa sản xuất.                        D.Đưa ra các phát minh.

Câu 111: Với tinh thần xây dựng gia đình văn hóa kiểu mẫu, ông Q đã viết bài chia sẻ kinh nghiệm sống của mình là nêu gương mẫu mực cho con cháu noi theo. Ông Q đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào sau đây ?

A.Tuyên truyền pháp luật.                     B.Sử dụng pháp luật.

C.Áp dụng pháp luật.                             D. Phổ biến pháp luật.

Câu 112: Ông A đi xe máy ngược chiều trên đường, đâm vào một người đi đúng làn đường, làm người này bị thương phải vào bệnh viện điều trị. Trong tình huống này, ông A đã vi phạm pháp luật nào sau đây ?

A. Hình sự và hành chính.                B. Kỷ luật và dân sự.

C. Hành chính và dân sự.                 D. Hành chính và kỷ luật.

Câu 113: Công ty A và công ty B cùng không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường trong sản xuất kinh doanh nên đều bị xử phạt hành chính, điều này thể hiện đặc điểm nào dưới đây của pháp luật?

A. Tính nghiêm minh của pháp luật.                     B. Tính trừng phạt của pháp luật.

C. Tính quyền lực, bắt buộc chung.                       D. Tính giáo dục của pháp luật.

Câu 114: Không thuyết phục được chồng là anh A mua đất làm nhà ra ở riêng, nên chị B giận bỏ về nhà mẹ đẻ. Nghe theo lời bạn bè, chị B phải bí mật rút tiền tiết kiệm của hai vợ chồng là 400 triệu đồng đầu tư chứng khoán và bị thu lỗ. Chị B vi phạm quyền bình đẳng trong lĩnh vực nào sau đây ?

A.Nhà đất và tài chính.                       B.Chiếm hữu và định đoạt.

C.Hôn nhân và gia đình.                     D.Tài chính và tình cảm.

Câu 115: Sau mấy tháng thử việc tại công ty X, chị A đã được giám đốc công ty điều chuyển nhân viên xúc tiến sang làm việc tại phòng hành chính theo đúng thỏa thuận trước đó. Chị A đã được thực hiện quyền bình đẳng trong lao động ở nội dung nào sau đây ?

A.Nâng cao năng lực cạnh tranh.                   B.Thay đổi quy trình tuyển dụng.

C.Giao kết hợp đồng lao động.                        D.Lựa chọn hình thức bảo hiểm.

Câu 116:P và Q có mâu thuẫn với nhau. Hai bên cãi cọ rồi đánh nhau. Kết quả là P đánh Q gây thương tích. Hành vi của P đã xâm phạm tới quyền nào dưới đây của công dân?

A. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.

B. Quyền bất khả xâm phạm về nhân thân.

C. Quyền được pháp luật bảo hộ về sức khỏe.

D. Quyền được đảm bảo an toàn thân thể.

Câu 117:Chị B thuê anh S sao chép công thức chiết xuất tinh dầu đang trong thời gian độc quyền sáng chế của anh A. Tuy nhiên, anh S đã bán công thức vừa sao chép được cho chị M vì chị M trà giá cao hơn. Sau đó, chị M nhận mình là tác giả của công thức chiết xuất tinh dầu trên rồi gửi tham dự cuộc thi sáng tạo. Những ai sau đây không tuân thủ pháp luật?

A.Chị B và  anh S.                     B. Anh S và chị M.

C. Anh A, chị M và chị B.          D. Anh S, chị M và chị B 

Câu 118: Được anh P cung cấp bằng chứng về việc chị T là trưởng phòng tài chính kế toán dùng tiền của cơ quan cho vay nặng lãi theo sự chỉ đạo của ông K Giám đốc sở X, anh N là Chánh văn phòng sở X dọa sẽ công bố chuyện này với mọi người. Biết chuyện, ông K đã kí quyết định điều chuyển anh N sang làm văn thư một bộ phận khác còn chị T cố tình gạt anh N ra khỏi danh sách được nâng lương đúng thời hạn. Những ai sau đây đồng thời phải chịu trách nhiệm hình sự và kỉ luật?

A. Chị T, ông K và anh P.                   B. Chị T, ông K, anh p và anh N.

C. Chị T, ông K và anh N.                  D. Chị T và ông K.

Câu 119: Hai cơ sở chế biến thực phẩm của ông T và ông Q cùng xả chất thải chưa qua xử lí gây ô nhiễm môi trường. Vì đã nhận tiền của ông T từ trước nên khi đoàn cán bộ chức năng đến kiểm tra, ông P trưởng đoàn chỉ lập biên bản xử phạt và đình chỉ hoạt động cơ sở chế biến của ông Q. Bức xúc, ông Q thuê anh G là lao động tự do tung tin bịa đặt cơ sở của ông T thường xuyên sử dụng hóa chất độc hại khiến lượng khách hàng của ông T giảm sút. Những ai dưới đây vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong kinh doanh?

A. Ông T, ông Q và ông P.                      B. ông p và anh G.

C. Ông Q.                                                 D. Ông T, ông Q và anh G.

Câu 120: Nghi ngờ chị M ngoại tình vợi chồng mình, chị H thuê K chặn đường bắt chị nhốt tại nhà kho của mình đề xét hỏi. Tình cờ trở về nhà tại thời điểm đó, chồng chị H khuyên can vợ dừng lại và đưa bằng chứng chứng minh sự trong sạch của mình nhưng chị H vẫn tiếp tục xét hỏi. Những ai trong trường hợp trên vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân? 

A. Chị H và chồng.                       B. Chị H và K.

C. Chị M, H và và K.                     D. K, chị H và chồng.

Đáp án

81.A

82.A

83.A

84.A

85.D

86.B

87.D

88.B

89.A

90.B

91.A

92.A

93.D

94.B

95.A

96.D

97.A

98.B

99.A

100.B

101.A

102.B

103.B

104.D

105.D

106.A

107.A

108.B

109.D

110.A

111.B

112.C

113.C

114.C

115.C

116.C

117.D

118.D

119.C

120.B

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *