Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2022- THPT Như Thanh lần 1 môn Sinh

Blog chia sẻ bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2022- THPT Như Thanh lần 1 môn Sinh Học để giúp các em ôn tập tốt, nắm được cấu trúc và các dạng đề thường gặp.

Xem thêm: Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2022 – THPT Như Thanh môn Sử lần 1

Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2022- THPT Như Thanh lần 1 môn Sinh:

Câu 104: Từ một tế bào xôma có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n=20, qua 10 lần nguyên phân liên tiếp tạo ra các tế bào con. Tuy nhiên, trong lần phân bào thứ 5, ở một tế bào con có hiện tượng tất cả các nhiễm sắc thể không phân li nên chỉ tạo ra một tế bào có bộ nhiễm sắc thể 4n; tế bào 4n này và các tế bào con khác tiếp tục nguyên phân bình thường với chu kì tế bào như nhau. Theo lí thuyết, nhận định nào sau đây đúng?

A. Trong số các tế bào con tạo thành, có 32 tế bào có bộ nhiễm sắc thể 2n.

B. Trong quá trình này, môi trường nội bào cần cung cấp 20480 NST.

C. Có tất cả 1024 tế bào con được tạo thành.

D. Trong các tế bào con được tạo ra, tổng số NST có trong các tế bào 4n là 1280 NST.

Đề thi thử tốt nghiệp thpt quốc gia năm 2022 môn sinh học số 1 Đề thi thử tốt nghiệp thpt quốc gia năm 2022 môn sinh học số 2 Đề thi thử tốt nghiệp thpt quốc gia năm 2022 môn sinh học số 3 Đề thi thử tốt nghiệp thpt quốc gia năm 2022 môn sinh học số 4 Đề thi thử tốt nghiệp thpt quốc gia năm 2022 môn sinh học số 5

Chúc các em ôn tập tốt và đạt kết quả cao trong kì thi tốt nghiệp THPT sắp tới!

Nguồn: Tuyensinh247

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *