Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2022 môn Vật Lí – Đề số 62

Blog chia sẻ Bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Vật Lí năm 2022, giúp bạn ôn luyện và chuẩn bị cho thật tốt cho kì thi THPT sắp tới.

Xem thêm: Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2022 môn Vật Lí – Đề số 61

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật Lí năm 2022 bao gồm 10 đề thi khác nhau, có đáp án được biên soạn theo Đề Tham Khảo Tốt Nghiệp THPT 2022 môn Vật Lí, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em ôn thi THPT Quốc gia.

Dưới đây là Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2022 môn Vật Lí – Đề số 62

Câu 1: Mạch dao động LC có điện trở thuần bằng không gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 4 mH và tụ điện có điện dung 9 nF. Trong mạch có dao động điện từ tự do, hiệu điện thế cực đại giữa hai bản cực của tụ điện bằng 5 V. Khi hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện là 3 V thì cường độ dòng điện trong cuộn cảm bằng

A. 3 mA.

B. 9 mA.  

C. 6 mA.

D. 12 mA.  

Câu 2: Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm Đề thi Giữa kì 2 Vật lí lớp 12 năm 2022 có ma trận (10 đề) H mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung Đề thi Giữa kì 2 Vật lí lớp 12 năm 2022 có ma trận (10 đề) F. Chu kì dao động điện từ riêng của mạch này bằng

A. 4.10-6 s.  

B. 5.10-6 s.  

C. 2.10-6 s.  

D. 3.10-6 s.

Câu 3: Từ hiện tượng tán sắc và giao thoa ánh sáng, kết luận nào sau đây là đúng khi nói về chiết suất của một môi trường?.

A. Chiết suất của môi trường như nhau đối với mọi ánh sáng đơn sắc.

B. Chiết suất của môi trường nhỏ khi môi trường có nhiều ánh sáng truyền qua.

C. Chiết suất của môi trường lớn đối với những ánh sáng có bước sóng ngắn.

D. Chiết suất của môi trường lớn đối với những ánh sáng có bước sóng dài.

Câu 4: Mạch dao động của một máy thu vô tuyến điện gồm cuộn dây có độ tự cảm L = 1mH và một tụ điện có điện dung thay đổi được. Để máy thu bắt được sóng vô tuyến có tần số từ 3 MHz đến 4 MHz thì điện dung của tụ phải thay đổi trong khoảng

A. 0,16pF ≤ C ≤ 0,28pF

B. 0,2μF ≤ C ≤ 0,28μF

C. 2μF ≤ C ≤ 2,8μF

D. 1,6pF ≤ C ≤ 2,8pF

Câu 5: Điều nào sau đây là sai đối với quang phổ liên tục?

A. Quang phổ liên tục phụ thuộc thành phần cấu tạo của nguồn sáng.

B. Quang phổ liên tục gồm một dải màu biến đổi liên tục từ đỏ đến tím.

C. Quang phổ liên tục phụ thuộc nhiệt độ của vật nóng sáng.

D. Quang phổ liên tục dùng để đo nhiệt độ của vật nóng sáng.

Câu 6: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là D, bước sóng ánh sáng chiếu vào hai khe là λ , khoảng vân i là:

A. Đề thi Giữa kì 2 Vật lí lớp 12 năm 2022 có ma trận (10 đề) 

B. Đề thi Giữa kì 2 Vật lí lớp 12 năm 2022 có ma trận (10 đề) 

C. Đề thi Giữa kì 2 Vật lí lớp 12 năm 2022 có ma trận (10 đề) 

D. Đề thi Giữa kì 2 Vật lí lớp 12 năm 2022 có ma trận (10 đề) 

Câu 7: Mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 1 mH và tụ điện có điện dung 0,1µF. Dao động điện từ riêng của mạch có tần số góc là

A. 3.105 rad/s.  

B. 4.105 rad/s.  

C. 105 rad/s.  

D. 2.105 rad/s.

Câu 8: Tia tử ngoại được phát ra từ nguồn nào dưới đây

A. Hồ quang điện  

B. Máy sấy

C. Lò nướng  

D. Bếp củi

Câu 9: Một mạch dao động LC gồm cuộn dây độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C = Đề thi Giữa kì 2 Vật lí lớp 12 năm 2022 có ma trận (10 đề) μF. Tần số riêng của dao động trong mạch bằng 12,5 kHz thì L bằng

A. Đề thi Giữa kì 2 Vật lí lớp 12 năm 2022 có ma trận (10 đề) mH.

B. Đề thi Giữa kì 2 Vật lí lớp 12 năm 2022 có ma trận (10 đề) mH.

C. Đề thi Giữa kì 2 Vật lí lớp 12 năm 2022 có ma trận (10 đề) mH.

D. Đề thi Giữa kì 2 Vật lí lớp 12 năm 2022 có ma trận (10 đề) mH.

Câu 10: Sóng nào sau đây có thể phản xạ trên tầng điện ly?

A. Sóng ngắn.  

B. Sóng trung.  

C. Sóng dài.  

D. Sóng cực ngắn.

Câu 11. Chọn phương án sai khi nói về điện từ trường

A. Tương tác điện từ lan truyền trong không gian với một tốc độ hữu hạn

B. Điện trường và từ trường có thể chuyển hoá lẫn nhau

C. Điện từ trường là một dạng của vật chất, tồn tại khách quan.

D. Điện trường tĩnh và từ trường tĩnh không phải là những trường hợp riêng của trường điện từ.

Câu 12. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với nguồn sáng đơn sắc, nếu khoảng cách giữa hai khe chỉ còn một nửa và khoảng cách từ hai khe tới màn tăng 1,5 lần so với ban đầu thì khoảng vân giao thoa sẽ

A. tăng 2 lần.  

B. giảm 2 lần.  

C. tăng 3 lần.  

D. giảm 3 lần.

Câu 13: Kí hiệu: I – Tạo dao động cao tần, II- Tạo dao động âm tần, III- Khuyếch đại dao động, IV- Biến điệu, V- Tách sóng. Việc phát sóng điện từ không có giai đoạn nào sau đây:

A. I, II  

B. IV

C. V, III

D. V

Câu 14: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa áng sáng, cho khoảng cách 2 khe là 1 mm; màn E cách 2 khe 2 m. Nguồn sáng S phát đồng thời 2 bức xạ λ1 = 0,460m và λ2. Vân sáng bậc 4 của λ1 trùng với vân sáng bậc 3 của λ2. Tính bước sóng λ2:

A. 0,613μm.

B. 0,512μm.

C. 0,620μm.

D. 0,586μm.

Câu 15: Tính chất nào sau đây không phải đặc điểm của tia X ?

A. Xuyên qua tấm chì dày hàng cm

B. Hủy diệt tế bào

C. Làm ion hóa các chất khí  

D. Gây ra hiện tượng quang điện

Câu 16: Một tia sáng ló ra khỏi lăng kính chỉ có một màu không phải màu trắng, thì đó là ánh sáng:

A. đơn sắc.

B. đã bị tán sắc.

C. ánh sáng hồng ngoại. 

D. đa sắc.

Câu 17: Khi nói về điện từ trường, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Đường cảm ứng từ của từ trường xoáy là các đường cong kín bao quanh các đường sức điện trường.

B. Điện trường xoáy có đường sức giống như đường sức điện của một điện tích điểm đứng yên .

C. Một từ trường biến thiên theo thời gian sinh ra một điện trường xoáy.

D. Một điện trường biến thiên theo thời gian sinh ra một từ trường xoáy.

Câu 18: Trong số các bức xạ: hồng ngoại, tử ngoại, vô tuyến, ánh sáng nhìn thấy, bức xạ có bước sóng dài nhất là

A. tia hồng ngoại.  

B. tia tử ngoại.  

C. sóng vô tuyến.  

D. ánh sáng nhìn thấy.

Câu 19: Mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm L và tụ điện C, khi tăng điện dung của tụ điện lên 9 lần thì chu kì dao động của mạch

A. giảm đi 9 lần.

B. giảm đi 3 lần.

C. tăng lên 9 lần.  

D. tăng lên 3 lần.

Câu 20: Năng lượng từ trường trong mạch LC được xác định bởi công thức

A. WL = Li²

B. Đề thi Giữa kì 2 Vật lí lớp 12 năm 2022 có ma trận (10 đề) 

C. Đề thi Giữa kì 2 Vật lí lớp 12 năm 2022 có ma trận (10 đề) 

D. WL = 2Li²

Câu 21: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m, bước sóng của ánh sáng đơn sắc chiếu đến hai khe là 0,55µm. Hệ vân trên màn có khoảng vân là

A. 1,0 mm.

B. 1,3 mm.

C. 1,1 mm.

D. 1,2 mm.

Câu 22: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng. Lần thứ nhất, ánh sáng dùng trong thí nghiệm có 2 loại bức xạ λ1 =0,56mm và λ2 với 0,67mm < λ2 < 0,74mm, thì trong khoảng giữa hai vạch sáng gần nhau nhất cùng màu với vạch sáng trung tâm có 6 vân sáng màu đỏ λ2. Lần thứ 2, ánh sáng dùng trong thí nghiệm có 3 loại bức xạ λ1, λ2 và λ3, với λ3 = Đề thi Giữa kì 2 Vật lí lớp 12 năm 2022 có ma trận (10 đề) λ2 , khi đó trong khoảng giữa 2 vạch sáng gần nhau nhất và cùng màu với vạch sáng trung tâm còn có bao nhiêu vạch sáng đơn sắc khác:

A. 23.

B. 19.

C. 25.

D. 21.

Câu 23: Dựa vào việc phân tích quang phổ vạch phát xạ có thể:

A. Xác định được định tính thành phần hóa học của nguồn sáng

B. Xác định được cả định tính và định lượng thành phần hóa học của nguồn sáng

C. Xác định được nhiệt độ của nguồn sáng

D. Xác định được khoảng cách đến nguồn sáng

Câu 24: Một mạch dao động gồm tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Tần số của dao động điện từ tự do trong mạch xác định bởi công thức

A. Đề thi Giữa kì 2 Vật lí lớp 12 năm 2022 có ma trận (10 đề) 

B. Đề thi Giữa kì 2 Vật lí lớp 12 năm 2022 có ma trận (10 đề) 

C. Đề thi Giữa kì 2 Vật lí lớp 12 năm 2022 có ma trận (10 đề) 

D. Đề thi Giữa kì 2 Vật lí lớp 12 năm 2022 có ma trận (10 đề) 

Câu 25: Sóng điện từ

A. không truyền được trong chân không.

B. không mang năng lượng.

C. là sóng ngang.  

D. là sóng dọc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *