Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2022 môn Lịch sử – Đề số 81

Blog chia sẻ Bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2022, giúp bạn ôn luyện và chuẩn bị cho thật tốt cho kì thi THPT sắp tới.

Xem thêm: Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2022 môn Lịch sử – Đề số 80

Đây là bộ đề thi mang tính chất thực tiễn cao, giúp các thầy cô và các em học sinh luyện thi THPT Quốc Gia môn Lịch sử cử có một tài liệu bám sát đề thi để đạt được thành tích cao, mang lại vinh dự cho bản thân, gia đình và nhà trường. Bộ đề gồm nhiều câu hỏi hay được các thầy cô trên cả nước sưu tầm và sáng tác, ôn luyện qua sẽ giúp các em có thêm nhiều kiến thức từ đó thêm yêu thích và học giỏi môn học này.

Đề bài

Câu 1: Ồ ạt đưa quân viễn chinh và quân đồng minh vào miền Nam Việt Nam, tiến hành chiến lược hai gọng kìm “tìm diệt” và “bình định” là nội dung chiến lược chiến tranh nào của đế quốc Mĩ?

A. Chiến lược “Chiến tranh đơn phương”.

C. Chiến lược “Chiến tranh cục bộ”.

B. Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”.

D. Chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”.

Câu 2: “Đó là một sự kiện có ý nghĩa lịch sử to lớn đối với nước Nga – chế độ Nga hoàng chuyên chế thống trị nhân dân từ bao đời nay đã bị sụp đổ chỉ trong vòng 8 ngày”. Những câu nói trên của Lê-nin nói về sự kiện nào?

A. Cách mạng tháng Mười

C. Cách mạng tháng Hai

B. Chính sách kinh tế mới

D. Cách mạng 1905-1907

Câu 3: Điểm khác nhau giữa chiến lược “Chiến tranh cục bộ” so với chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” là gì?

A. Có lực lượng quân Mĩ trực tiếp chiến đấu.

B. Dưới sự chỉ huy của một hệ thống cố vấn quân sự Mĩ.

C. Hình thức chiến tranh thực dân mới của Mĩ.

D. Biến miền Nam trở thành thuộc địa kiểu mới.

Câu 4: Từ cuộc đấu tranh ngoại giao sau Cách mạng tháng Tám 1945 có thể rút ra bài học kinh nghiệm gì cho cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền Tổ quốc hiện nay?

A. Mềm dẻo về sách lược, cương quyết trong đấu tranh.

B. Cương quyết trong đấu tranh, cứng rắn về sách lược.

C. Luôn nhân nhượng với kẻ thù để có được môi trường hòa bình.

D. Luôn mềm dẻo trong đấu tranh và trong sách lược.

Câu 5: Mặt trận dân tộc thống nhất đầu tiên của riêng Việt Nam là

A. Mặt trận Thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương.

B. Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh.

C. Mặt trận Thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương.

D. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Câu 6: Sự khác nhau cơ bản nhất của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên so với Việt Nam Quốc dân đảng là

A. khuynh hướng cách mạng.

C. thành phần tham gia.

B. đối tượng cách mạng đánh đổ.

D. địa bàn hoạt động.

Câu 7: Cố gắng cao nhất của thực dân Pháp trong cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương được thể hiện qua kế hoạch quân sự nào?

A. Kế hoạch Bôlae.

C. Kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi.

B. Kế hoạch Nava.

D. Kế hoạch Rơve.

Câu 8: Xô viết Nghệ – Tĩnh là đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930 – 1931 vì

A. đã làm lung lay tận gốc chế độ phong kiến ở nông thôn trên cả nước.

B. đã khẳng định quyền làm chủ của nông dân.

Cđây là một hình thức chính quyền kiểu mới, của dân, do dân và vì dân.

D. đã đánh đổ thực dân Pháp và phong kiến tay sai.

Câu 9: Nội dung gây nhiều tranh cãi nhất giữa ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh tại Hội nghị Ianta (Liên Xô) tháng 2 năm 1945 là gì?

A. Thành lập tổ chức quốc tế – Liên Hợp Quốc.

B. Giải quyết hậu quả của chiến tranh thế giới thứ hai.

C. Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật.

DPhân chia khu vực đóng quân và phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á.

Câu 10: Sự kiện đánh dấu giai cấp công nhân Việt Nam bước đầu chuyển từ đấu tranh tự phát sang tự giác là:

A. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thực hiện “vô sản hóa” (1928).

B. Công nhân đồn điền cao su Phú Riềng bãi công (1929).

C. Công nhân nhà máy xi măng Hải Phòng bãi công (1928).

DCông nhân Ba Son bãi công (8-1925).

Câu 11: Việc ba tổ chức cộng sản có sự chia rẽ, sau đó được hợp nhất thành Đảng Cộng sản Việt Nam (đầu năm 1930) để lại kinh nghiệm gì cho cách mạng Việt Nam?

A. Luôn chú trọng đấu tranh chống tư tưởng cục bộ.

B. Kết hợp hài hòa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp.

C. Xây dựng khối liên minh công nông vững chắc.

D. Xây dựng mặt trận thống nhất dân tộc rộng rãi.

Câu 12: Hãy sắp xếp các sự kiện trên theo đúng trình tự thời gian.

1. Chiến thắng Ấp Bắc (Mĩ Tho)

2. Phong trào “Đồng khởi”.

3. Chiến thắng Bình Giã (Bà Rịa).

4. Chính quyền Ngô Đình Diệm bị sụp đổ.

A. 1, 2, 3, 4.

B. 1, 3, 2, 4.

C. 1, 4, 2, 3.

D. 2, 1, 4, 3.

Câu 13: Đường lối thể hiện sự sáng tạo, độc đáo của Đảng trong thời kì chống Mĩ cứu nước là

A. Thực hiện cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc

BĐồng thời thực hiện cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam và cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc.

C. Tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam

D. Tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, cách mạng tư sản ở miền Nam

Câu 14: Thành tựu nổi bật nhất của các nước Đông Nam Á từ giữa thế kỷ XX đến nay là:

A. Trở thành khu vực năng động và phát triển nhất trên thế giới.

B. Đạt thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng đất nước.

C. Trở thành một khu vực hòa bình, hợp tác, hữu nghị.

D. Trở thành các nước độc lập, đạt được những thành tựu to lớn về kinh tế, xã hội…

Câu 15: “Bất kì đàn ông, đàn bà, bất kì người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ Quốc”. Đoạn trích trên đây trong “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện nội dung nào của đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng ta?

A. Toàn diện kháng chiến.

C. Toàn dân kháng chiến.

B. Trường kì kháng chiến.

D. Tự lực cánh sinh.

Câu 16: Điểm chung trong kế hoạch Rơve năm 1949, kế hoạch Đờ lát đơ Tátxinhi năm 1950 và kế hoạch

Nava năm 1953 là.?

A. phô trương thanh thế, tiềm lực, sức mạnh.

C. muốn xoay chuyển cục diện chiến tranh.

B. kết thúc chiến tranh trong danh dự.

D. tiếp tục thống trị Việt Nam lâu dài.

Câu 17: Nét nổi bật nhất của cuộc vận động dân chủ 1936 – 1939 là gì?

AĐảng đã tập hợp được một lực lượng chính trị của quần chúng đông đảo và sử dụng hình thức, phương pháp đấu tranh phong phú.

B. Tư tưởng, chủ trương của Đảng được phổ biến, trình độ chính trị và công tác của Đảng viên được nâng cao.

C. Tập hợp được một lực lượng công – nông hùng mạnh.

D. Uy tín và ảnh hưởng của Đảng được mở rộng và ăn sâu trong quần chúng nhân dân.

Câu 18: Từng là đồng minh trong Chiến tranh thế giới thứ hai, tại sao sau chiến tranh Mĩ và Liên Xô lại chuyển sang đối đầu?

A. Vì Mĩ và Liên Xô mâu thuẫn về lợi ích ở nhiều khu vực trên thế giới.

B. Vì Liên Xô và Mĩ đều muốn khẳng định ưu thế của mình và muốn vươn lên làm bá chủ thế giới.

C. Vì bất đồng trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế: vấn đề Ápganixtan, Campuchia, Namibia…

DVì mục tiêu chiến lược của 2 nước đối lập nhau: Liên Xô chủ trương duy trì hòa bình an ninh thế giới, Mĩ muốn làm bá chủ thế giới…

Câu 19: Vì sao Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam?

A. Để thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội ở Việt Nam.

B. Khôi phục nền kinh tế Việt Nam.

C. Bù đắp tổn thất do quá trình xâm lược Việt Nam.

D. Để bù đắp thiệt hại do chiến tranh thế giới thứ nhất gây ra.

Câu 20: Sắp xếp các sự kiện sau đây theo đúng trình tự thời gian trong công tác chuẩn bị cho cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945:

1. Mặt trận Việt Minh được thành lập.

2. Khu giải phóng Việt Bắc ra đời.

3. Hội nghị Quân sự cách mạng Bắc Kì được triệu tập.

A. 1, 2, 3.                       

B. 2, 3, 1.

C. 3, 1, 2.                       

D. 1, 3, 2.

Câu 21: Quân lệnh số 1 của Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc Việt Nam có viết: “Hỡi quốc dân đồng bào! …Phát xít Nhật đã đầu hàng Đồng minh, quân Nhật đã bị tan rã tại khắp các mặt trận, kẻ thù chúng ta đã ngã gục …”. Đoạn trích trên cho biết:

A. thời cơ cách mạng đã chín muồi.

C. thời kì tiền khởi nghĩa đã bắt đầu.

B. Cách mạng tháng Tám đã thành công.

D. thời cơ cách mạng đang đến gần.

Câu 22: Để thoát khỏi tình trạng khủng hoảng toàn diện của đất nước, vào giữa thế kỉ XIX, Nhật Bản đã

A. Nhờ sự giúp đỡ của các nước tư bản phương Tây

C. Tiến hành cải cách tiến bộ.

B. Duy trì chế độ phong kiến

D. Thiết lập chế độ Mạc Phủ mới.

Câu 23: Thắng lợi nào của quân dân miền Nam Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mĩ (1954 – 1975) đã buộc Mĩ phải ngồi vào bàn đàm phán ở Pari?

A. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968.

B. Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” cuối năm 1972.

C. Cuộc Tiến công chiến lược năm 1972.

D. Chiến thắng trong mùa khô 1966 – 1967.

Câu 24: Anh và Pháp phải chịu một phần trách nhiệm về sự bùng nổ cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945) vì:

A. ngăn cản việc thành lập liên minh chống phát xít.

B. không tham gia khối Đồng minh chống phát xít.

C. thực hiện chính sách nhượng bộ phát xít.

D. thực hiện chính sách hòa bình, trung lập.

Câu 25: Ý nào sau đây không phải là ý nghĩa của phong trào “Đồng Khởi”?

A. Làm lung lay tận gốc chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm.

BLàm phá sản chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mĩ ở miền Nam.

C. Giáng một đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mĩ ở miền Nam.

D. Cách mạng miền Nam chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công.

Câu 26: Ý nào sau đây là nguyên nhân chung dẫn đến sự phát triển kinh tế của Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. lãnh thổ rộng lớn, tài nguyên thiên nhiên phong phú.

B. yếu tố con người được coi là vốn quý nhất.

C. chi phí cho quốc phòng thấp.

D. áp dụng khoa học – kĩ thuật vào sản xuất

Câu 27: Mục tiêu chiến lược của ta khi quyết định mở Chiến dịch Biên giới 1950 là nhằm:

Atiêu diệt một bộ phận lực lượng địch, khai thông biên giới Việt-Trung, mở rộng và củng cố căn cứ địa cách mạng.

B. khai thông đường biên giới biên giới Việt – Trung.

C. để đánh bại kế hoạch tấn công lên Việt Bắc lần thứ nhất của thực dân Pháp.

D. tạo điều kiện để thúc đẩy cuộc kháng chiến của ta tiến lên một bước.

Câu 28: Sai lầm cơ bản cũng là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thất bại của cuộc vận động Duy tân (do Phan Châu Trinh lãnh đạo là:

A. Không xác định được kẻ thù chủ yếu của dân tộc là Pháp

B. Nội dung cải cách không gần với nhân dân

C. Không nhận thức đúng về bản chất của chủ nghĩa đế quốc

D. Chưa có sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt

Câu 29: Người đã công bố Chính sách mới và cũng là người duy nhất trong lịch sử nước Mĩ trúng cử Tổng thống 4 nhiệm kì liên tiếp là:

A. Giôn-xơn  

B. Ru-dơ-ven 

C. Oa-sinh-tơn

D. Tơ-ru-man

Câu 30: Từ cuối 1953 đến đầu 1954, ta phân tán lực lượng địch ra những vùng nào?

A. Lai Châu, Điện Biên Phủ, Sênô, Luôngphabăng.

C. Điện Biên Phủ, Sênô, Plâycu, Sầm Nưa.

B. Điện Biên Phủ, Thà Khẹt, Plâycu, Luôngphabăng.

D. Điện Biên Phủ, Sênô, Luôngphabăng, Plâycu.

Câu 31: Điểm giống nhau giữa cách mạng Tân Hợi 1911 ở Trung Quốc và Cách mạng tháng Hai 1917 ở Nga là

A. Tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

C. Lãnh đạo là giai cấp tư sản.

B. Đánh đổ chế độ phong kiến.

D. Đánh đổ chính quyền của tư sản.

Câu 32: Trong các nội dung sau, nội dung nào không nằm trong hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954?

A. Trách nhiệm thi hành hiệp định thuộc về những người đã ký kết và những người kế tục nhiệm vụ của họ.

B. Hai bên ngừng bắn ở Nam Bộ để giải quyết vấn đề Đông Dương bằng con đường hòa bình.

C. Việt Nam sẽ thực hiện thống nhất bằng cuộc tổng tuyển cử tự do vào tháng 7/1956.

D. Các nước tham dự hội nghị cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản là độc lập, thống nhất, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân Việt Nam, Lào, Campuchia.

Câu 33: Ý nào không đúng khi đánh giá về hiệu quả thực hiện phương hướng chiến lược của quân dân Việt Nam trong Đông – Xuân 1953 – 1954?

A. Khoét sâu vào mâu thuẫn giữa tập trung và phân tán binh lực của thực dân Pháp.

B. Làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Nava.

C. Buộc Nava phải điều chỉnh kế hoạch, tập trung lực lượng lên miền núi.

D. Làm kế hoạch Nava không thể thực hiện được theo dự kiến.

Câu 34: Sự thất bại của các khuynh hướng trong phong trào yêu nước Việt Nam cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX đặt ra yêu cầu bức thiết là phải

A. xây dựng một mặt trận thống nhất dân tộc.

B. tìm ra con đường cứu nước mới cho dân tộc.

C. thành lập một chính đảng của giai cấp tiên tiến.

D. đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu

Câu 35: Cuộc bầu cử Quốc hội ngày 6/1/1946 của nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa sau Cách mạng tháng Tám đã để lại bài học kinh nghiệm nào sau đây?

A. Phải biết phân hóa, cô lập kẻ thù.

B. Phát huy sức mạnh làm chủ đất nước của nhân dân.

C. Nhân nhượng có giới hạn, có nguyên tắc.

D. Mềm dẻo trong sách lược đấu tranh.

Câu 36: Tình thế của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong năm đầu tiên sau Cách mạng tháng Tám 1945 như thế nào?

A. Được sự giúp đỡ của Liên Xô, Trung Quốc.

C. Vô cùng khó khăn, như “ngàn cân treo sợi tóc”.

B. Bị các nước đế quốc bao vây, cô lập.

D. Đất nước hỗn loạn do Pháp trở lại xâm lược.

Câu 37: Nội dung nào sau đây trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo thể hiện tính đúng đắn và sáng tạo?

A. Đặt vấn đề dân tộc lên hàng đầu, đánh giá đúng khả năng cách mạng của giai cấp công nhân và nông dân.

B. Đặt vấn đề giai cấp lên hàng đầu, đánh giá đúng khả năng cách mạng của các giai cấp trong xã hội Việt Nam

C. Đặt vấn đề dân tộc lên hàng đầu, đánh giá đúng khả năng cách mạng của các giai cấp trong xã hội Việt Nam

D. Đặt vấn đề giai cấp lên hàng đầu, thấy được khả năng cách mạng của giai cấp công nhân và nông dân.

Câu 38: Những thắng lợi nào của quân dân Việt Nam đã kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 – 1954)?

A. Chiến thắng Điện Biên Phủ và Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương năm 1954.

B. Cuộc Tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 -1954 và Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương.

C. Cuộc Tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.

D. Chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950 và chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.

Câu 39: Ý nào phản ánh đúng nhất về chiếu Cần vương (13/7/1885):

A. Kêu gọi văn thân, sĩ phu, nhân dân cả nước đúng lên vì vua mà kháng chiến.

B. Kêu gọi văn thân sĩ phu kháng chiến.

C. Kêu gọi văn thân, sĩ phu, nhân dân cùng triều đình kháng chiến.

D. Kêu gọi văn thân, sĩ phu đứng lên cùng triều đình kháng chiến.

Câu 40: Thắng lợi của ta trong chiến dịch Việt Bắc – thu đông 1947 có ý nghĩa gì?

A. Làm lung lay ý chí xâm lược của thực dân Pháp.

B. Buộc địch cơ cụm về thế phòng ngự bị động.

C. Làm thay đổi cục diện chiến tranh, ta nắm quyền chủ động chiến lược trên chiến trường.

D. Làm thất bại chiến lược “đánh nhanh thắng nhanh” của Pháp, bảo vệ vững chắc căn cứ địa Việt Bắc.

Lời giải chi tiết

1

2

3

4

5

C

C

A

A

B

6

7

8

9

10

A

B

C

D

D

11

12

13

14

15

A

D

B

D

C

16

17

18

19

20

C

A

D

D

D

21

22

23

24

25

A

C

A

C

B

26

27

28

29

30

D

A

A

B

D

31

32

33

34

35

A

B

B

B

B

36

37

38

39

40

C

C

A

A

D

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *