Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2022 môn Sinh học – Đề 82

Để chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2022 sắp tới, việc luyện đề là rất quan trọng. Nhằm giúp các em ôn thi hiệu quả, Tailieufree giới thiệu Chuyên mục Ôn thi THPT Quốc gia bao gồm nhiều đề thi khác nhau, là tài liệu hữu ích cho các em ôn tập, củng cố kiến thức, chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt kết quả cao.

Xem thêm: Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2022 môn Sinh học – Đề 81

Đề bài

Câu 81: Ở thực vật, con đường thoát hơi nước qua khí khổng có đặc điểm là:

A. Vận tốc nhỏ, không được điều chỉnh.

B. Vận tốc nhỏ, được điều chỉnh bằng việc đóng mở khí khổng.

C. Vận tốc lớn, không được điều chỉnh bằng việc đóng mở khí khổng.

D. Vận tốc lớn, được điều chỉnh bằng việc đóng mở khí khổng.

Câu 82: Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về kích thước của quần thể sinh vật?

I. Kích thước quần thể là không gian cần thiết để quần thể tồn tại và phát triển.

II. Kích thước tối đa là giới hạn lớn nhất về số lượng mà quần thể có thể đạt được, phù hợp với khả năng cung cấp nguồn sống của môi trường.

III. Nếu kích thước quần thể xuống dưới mức tối thiểu, quần thể dễ rơi vào trạng thái suy giảm dẫn tới diệt vong.

IV. Kích thước quần thể luôn ổn định và giống nhau ở tất cả các quần thể cùng loài.

A.4                                       

B. 2

C.5                                       

D.3.

Câu 83: Có bao nhiêu ví dụ sau đây thể hiện sự cân bằng của môi trường trong cơ thể (cân bằng nội môi)?

I. Khi áp suất thẩm thấu trong máu tăng cao, thận tăng cường tái hấp thụ nước trả về máu, tăng uống nước.

II. Ở người, pH máu được duy trì khoảng 7,35 – 7,45 nhờ hoạt động của hệ đệm, phổi và thận.

III. Phổi và ruột non đều có diện tích bề mặt rộng.

IV. Nồng độ glucôzơ trong máu người được duy trì khoảng 0,1%.

A.4                                       

B. 1

C.2                                       

D.3.

Câu 84: Có bao nhiêu ví dụ sau đây thể hiện mối quan hệ hỗ trợ trong quần thể?

I. Bồ nông xếp thành hàng bắt được nhiều cá hơn bồ nông đi kiếm ăn riêng rẽ.

II. Khi thiếu thức ăn, cá mập con mới nở ăn các trứng chưa nở.

III. Các cây thông nhựa liền rễ sinh trưởng nhanh hơn, chịu hạn tốt hơn cây sống riêng rẽ.

IV. Các con linh dương đực tranh giành nhau các con linh dương cái trong mùa sinh sản.

V. Chó rừng đi kiếm ăn thành đàn nên bắt được trâu rừng có kích thước lớn hơn.

A.5                                       

B. 3

C.1                                       

D.2.

Câu 85: Trong cơ chế điều hòa hoạt động gen của operon Lac, sự kiện nào sau đây diễn ra cả khi môi trường có đường lactôzơ và khi môi trường không có đường lactôzơ?

A. Gen điều hòa R tổng hợp protein ức chế.

B. Các gen cấu trúc Z, Y, A phiên mã tạo ra các phân tử mARN tương ứng.

C. Một số phân tử lactôzơ liên kết với protein ức chế.

D. ARN polimeraza liên kết với vùng khởi động của operon Lac và tiến hành phiên mã.

Câu 86: Ở một loài thực vật, tính trạng màu hoa do một gen có 2 alen quy định. Thực hiện một phép lai giữa cây hoa đỏ thuần chủng với cây hoa trắng thuần chủng, thế hệ Fthu được toàn cây hoa hồng. Cho các cây hoa hồng Ftự thụ phấn thu được các hạt F2. Người ta chọn ngẫu nhiên 100 hạt Fgieo thành câychỉ thu được các cây hoa đỏ và hoa hồng, cho các cây này tự thụ phấn liên tục qua 3 thế hệ, trong số các cây thu được ở thế hệ cuối cùng, tỉ lệ cây hoa trắng thu được 7/20. Tỉ lệ của hạt mọc thành cây hoa hồng trong hỗn hợp 100 hạt Fnói trên là:

A.80%                                 

B. 60%

C.20%                                 

D.40%.

Câu 87: Ở ruồi giấm cái, noãn bào nằm giữa các tế bào nang trứng có vai trò cung cấp chất dinh dưỡng prôtein và mARN thiết yếu cho sự phát triển của phôi. Ở một trong các gen mà mARN của chúng được vận chuyển đến noãn bào có một đột biến × làm cho phôi bị biến dạng và mất khả năng sống sót. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Nếu đột biến là trội, các con ruồi ở đời F1 của ruồi bố có kiểu gen dị hợp tử và ruồi mẹ kiểu dại sẽ sống sót.

II. Nếu đột biến là trội, các cá thể có kiểu gen đồng hợp tử về đột biến × không thể sống sót đến giai đoạn trưởng thành.

III. Nếu đột biến là lặn, chỉ các phôi ruồi cái của ruồi mẹ dị hợp tử về đột biến × mới bị biến dạng.

IV. Nếu đột biến là lặn và tiến hành lai hai cá thể dị hợp tử về đột biến × để thu được F1, sẽ có khoảng 1/6 số cá thể ở F2 đồng hợp tử về gen X.

A.3                                       

B. 4

C.1                                       

D.2.

Câu 88: Những phát biểu nào dưới đây là đúng với các đặc điểm của nhóm thực vật C4?

I. Trong pha tối chỉ có chu trình Canvin.

II. Điểm bão hòa ánh sáng cao, điểm bù CO2 thấp.

III. Khí khổng đóng vào ban ngày và mở vào ban đêm để tránh mất nước.

IV. Quá trình cố định CO2 xảy ra 2 lần.

V. Lục lạp xuất hiện ở cả tế bào mô giậu và tế bào bao bó mạch.

A. I,IV,V                               

B. II,IV,V

C. I,II,III                               

D. III, IV,V.

Câu 89: Trong tiến hóa nhỏ, nhân tố đột biến có bao nhiêu đặc điểm trong những đặc điểm sau đây?

I. Làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể theo một hướng xác định.

II. Làm phát sinh các biến dị di truyền của quần thể, cung cấp nguồn nguyên liệu sơ cấp cho quá trình tiến hóa.

III. Có thể loại bỏ hoàn toàn một alen nào đó khỏi quần thể cho dù alen đó là có lợi.

IV. Làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể rất chậm.

A.1                                       

B. 4

C. 3                                      

D.2.

Câu 90: Ở một loài thực vật lưỡng bội, cho giao phấn 2 cây cùng loài có kiểu hình khác nhau (P), thu được F1 gồm 100% cây dị hợp tử về 3 cặp gen. Cho F1 tự thụ phấn thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 49,5% cây hoa đỏ, cánh hoa kép: 6,75% cây hoa đỏ, cánh hoa đơn: 25,5% cây hoa trắng, cánh hoa kép: 18,25% cây hoa trắng, cánh hoa đơn. Biết rằng tính trạng dạng cánh hoa do một gen có hai alen quy định, không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đâyđúng?

I.Màu hoa của loài này do 2 gen không alen tương tác bổ sung với nhau quy định.

II.Ở F2 có tối đa 30 loại kiểu gen khác nhau.

III.Ở F2 cây hoa đỏ, cánh hoa kép thuần chủng chiếm 30%.

IV.Alen quy định cánh hoa kép trội hoàn toàn so với alen quy định cánh hoa đơn.

A.4                                       

B. 1

C.2                                       

D.3.

Câu 91: Bộ ba nào sau đây cho tín hiệu kết thúc dịch mã?

A. 5’AGU3’                          

B. 5’UGA3’

C. 5’AUG3’                          

D5’ UUA3’.

Câu 92: Cho 60 hạt đậu xanh vào một bình thủy tinh, đổ nước ngập hạt. Sau đó ngâm hạt trong nước khoảng 2 – 3 giờ, gạn hết nước ra khỏi bình. Cắm một nhiệt kế vào khối hạt sau đó nút kín bình và đặt bình vào một hộp xốp. Nhiệt độ trong bình thay đổi như thế nào trong 24 giờ?

A. Nhiệt độ trong bình tăngdần lên

B. Nhiệt độ trong bình giảm dầnđi.

C.Nhiệt đột trong bình giữ nguyên

D. Nhiệt độ trong bình lúc đầu giảm, sau đó tăng lên.

Câu 93: Ở người, alen A quy định kiểu hình bình thường trội hoàn toàn so với alen a quy định bệnh mùmàu, alen B quy định kiểu hình bình thường trội hoàn toàn so với alen b quy định máu khó đông. Hai gen này nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể × và cách nhau 20 cM. Theo dõi sự di truyền hai tính trạng này trong một gia đinh thấy: người phụ nữ (1) có kiểu gen dị hợp tử chéo kết hôn với người đàn ông (2) bị bệnh mù màu sinh con trai (3) bị bệnh máu khó đông, con trai (4) và con gái (5) không bị bệnh. Con gái (5) kết hôn với người đàn ông (6) bị bệnh máu khó đông. Biết rằng không xảy ra đột biến mới ở tất cả mọingười trong gia đình trên. Trong các kết luận sau, có bao nhiêu kết luậnđúng?

I. Có thể xác định được kiểu gen 5 người trong gia đình trên.

II. Xác suất để cặp vợ chồng (5) và (6) sinh con gái mắc một bệnh là 10%.

III. Phụ nữ (5) có kiểu gen dị hợp tử hai cặp gen với xác suất 20%.

IV. Xác suất để cặp vợ chồng (5) và (6) sinh con trai mắc cả hai bệnh là 4%.

A.1                                       

B. 4

C.3                                       

D.2.

Câu 94: Một NST có trình tự các gen là AB*CDEFG. Sau đột biến, trình tự các gen trên NST này là AB*CFEDG. Đây là dạng đột biến nào?

A. Lặp đoạnNST

B. Mất đoạnNST.

C. Chuyển đoạn NST

D. Đảo đoạnNST.

Câu95:Trong lịch sử phát triển của sinh giới, trong số các loài thuộc ngành động vật có xương sống sau đây, nhóm nào xuất hiện đầu tiên?

A.Thú                                  

B.Cá xương

C. Lưỡngcư                         

D. Bòsát.

Câu 96: Theo tiến hóa hiện đại, nhân tố tiến hóa nào sau đây có thể làm phong phú vốn gen của quần thể?

A. Các yếu tố ngẫu nhiên

B. Di nhập gen.

C.Chọn lọc tự nhiên

D. Giao phối không ngẫu nhiên.

Câu 97: Ở một loài thực vật, cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phép lai sau đây cho đời con có 4 loại kiểu gen và 4 loại kiểu hình?

I.AaBb × aabb

II. aaBb × AaBB

III. AaBb  ×  AaBB.

IV. Aabb×aaBB

V. AAbb× aaBb

VI. Aabb  ×  aaBb.

A.2                                       

B. 4

C.3                                       

D.5

Câu 98: Khi nói về đột biến gen, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Đột biến điểm là dạng đột biến mất thêm, thay thế nhiều cặp nucleotit.

II. Đột biến xuất hiện ở tế bào xôma, thì không di truyền qua sinh sản hữu tính.

III. Gen có cấu trúc bền vững thì rất dễ bị đột biến tạo thành nhiều alen mới.

IV. Đột biến xuất hiện ở giao tử thường di truyền cho thế hệ sau qua sinh sản hữu tính.

A.1                                       

B. 3

C.2                                       

D.4.

Câu 99: Khi nói về quá trình hình thành loài mới bằng con đường cách li địa lí, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Hình thành loài bằng con đường cách li địa lí thường xảy ra ở các loài động vật ít di chuyển.

B. Cách li địa lí luôn dẫn đến cách li sinh sản và hình thành nên loài mới.

C. Cách li địa lí góp phần duy trì sự khác biệt về tần số alen và thành phần kiểu gen giữa các quần thể được tạo ra bởi các nhân tố tiến hóa.

D. Cách li địa lí trực tiếp làm biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể.

Câu 100: Ở người bình thường, mỗi chu kì tim kéo dài 0,8 giây. Giả sử mỗi lần tâm thất co bóp đã tống vào động mạch chủ 70ml máu và nồng độ oxi trong máu động mạch của người này là 21ml/100ml máu. Có bao nhiêu ml oxi được vận chuyển vào động mạch chủ trong một phút?

A.7500ml                            

B. 5250 ml.

C.110250 ml.                      

D. 1102,5ml.

Câu101:Ở ruồi giấm, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai nào xay đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 2 ruồi cái mắt đỏ: 1 ruồi đực mắt đỏ: 1 ruồi đực mắttrắng?

A. XaXa × XAY

B. XAXa× XaY

C. XAXa × XAY

D. XAXA× XaY .

Câu 102: Khi nói về môi trường và nhân tố sinh thái, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Môi trường chỉ tác động lên sinh vật, con sinh vật không ảnh hưởng gì đến nhân tố sinh thái.

B. Nhân tố sinh thái là tất cả những nhân tố của môi trường có ảnh hưởng gián tiếp tới đời sống của sinh vật.

C. Ổ sinh thái của một loài là một “không gian sinh thái” mà ở đó tất cả các nhân tố sinh thái của môi trường nằm trong giới hạn sinh thái cho phép loài đó tồn tại và phát triển.

D. Ngoài giới hạn sinh thái sinh vật có thể tồn tại và phát triển ổn định theo thời gian.

Câu 103: Động vật nào sau đây có manh tràng phát triển?

A.Bò                                    

B. Cừu

C.Dê                                     

D.Ngựa.

Câu 104: Bằng phương pháp cấy truyền phôi, từ một hợp tử có kiểu gen AaBBCc sinh được những con bò có kiểu gen nào sau đây?

A.AaBBCc

B.AABBCc

C.AaBbCc

D.AaBbCC.

Câu 105: Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về mối quan hệ cạnh tranh trong quần thể?

I. Cạnh tranh xảy ra khi thức ăn hoặc các nguồn sống khác trở nên khan hiếm.

II. Cạnh tranh làm xuất hiện đặc điểm thích nghi của các cá thể trong quần thể.

III. Cạnh tranh giúp cho sự phân bố của các cá thể được duy trì ở mức độ phù hợp.

IV. Cạnh tranh gay gắt làm cho các cá thể trở nên đối kháng nhau.

A.4                                       

B. 1.

C.3.                                      

D.2.

Câu 106: Ở một loài thực vật, alen A quy định hoa đơn trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa kép, alen B quy định cánh hoa dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh hoa ngắn. Hai cặp gen này cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường và cách nhau 20 cM. Lai cây thuần chủng hoa đơn, cánh hoa dài với hoa kép,

cánh hoa ngắn (P), thu được F1gồm 100% cây hoa đơn, cánh hoa dài . Cho F1tự thụ phấn, thu được F2. Biết rằng không có đột biến xảy ra, mọi diễn biến trong quá trình sinh hạt phấn và sinh noãn là giống nhau. Theo lí thuyết, trong các phát biểu sau về F2có bao nhiêu phát biểu đúng?

I. Ở F1 có tối đa 9 loại kiểu gen về hai cặp gen trên.

II. Ở F2 kiểu gen AbaBchiếm 2%.

III. Ở F2 cây hoa đơn, cánh hoa dài có kiểu gen dị hợp tử chiếm tỉ lệ 1/2 .

IV. Ở F2 gồm 4 loại kiểu hình phân li theo tỉ lệ 66% cây hoa đơn, cánh dài: 9% cây hoa đơn, cánh ngắn: 9% cây hoa kép, cánh dài; 16% cây hoa kép, cánh ngắn.

A.2                                       

B. 3

C.1                                       

D.4.

Câu107: Ở một loài thực vật lưỡng bội, chiều cao của cây do các gen trội không alen tương tác với nhau theo kiểu cộng gộp quy định. Trong kiểu gen, sự có mặt của mỗi alen trội làm cho cây cao thêm 5cm. Cho lai cây cao nhất với cây thấp nhất (P), thu được F1, cho F1 tự thụ phấn, thu được F2 gồm 9 loại kiểu hình. Biết rằng cây thấp nhất của loài này cao 70 cm, không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Cây cao nhất của loài này cao 110 cm     II. Ở F2 cây mang 2 alen trội chiếm 7/64

III. Ở F2 cây có chiều cao 90 cm chiếm tỉ lệ 35/128  IV. Ở F2 có 81 loại kiểu gen khác nhau.

A.3                                       

B. 2

C.4                                       

D.1.

Câu 108: Giả sử có 1000 tế bào sinh tinh có kiểu genABabgiảm phân bình thường tạo giao tử trong đó có 100

tế bào xảy ra hoán vị giữa alen B và alen b. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Hoán vị gen với tầnsố10%

B. Giao tử ABchiếm 45%.

C.Tỉ lệ của 4 loại giao tửlà19:19:1:1

D. Có 200 giao tử mang kiểu genAb.

Câu109:Một quần thể (P) có thành phần kiểu gen là 0,4AA:0,4Aa:0,2aa, sau 2 thế hệ tự thụ phấn, kiểu gen dị hợp ở Fchiếm tỉ lệ bao nhiêu?

A.0,1                                    

B. 0,2

C.0,48                                  

D.0,32.

Câu 110: Ở một loài động vật, xét một gen có hai alen A quy định cánh đen trội hoàn toàn so với alen a quy định cánh đốm. Phép lai P: ♂ cánh đen × ♀cánh đốm, thu được Fgồm 100% con cánh đen. Cho F1giao phối ngẫu nhiên với nhau, thu được Fcó kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3 con cánh đen: 1 con cánh đốm trong đó cánh đốm toàn là con cái. Biết rằng ở loài này, nhiễm sắc thể giới tính ở giới đực là XX, giới cái là XY, khôngxảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đâyđúng?

I. Gen quy định màu sắc cánh di truyền liên kết giới tính.

II. Ở F1 kiểu gen của con đực là XAXA .

III. Trong quần thể của loài này có tối đa 5 loại kiểu gen về gen trên.

IV. Ở F2 có 3 loại kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1:2:1 .

A.1                                       

B. 3

C.2                                       

D.4.

Câu 111: Ở người, bệnh hồng cầu hình liềm HbS làm biến đổi hồng cầu từ dạng hình đĩa lõm hai mặt thành dạng hình lưỡi liềm dẫn đến xuất hiện hàng loạt bệnh lí trong cơ thế. Bệnh do đột biến điểm ở gen quy định chuỗi β – hêmôglôbin. Kiểu gen đồng hợp tử về gen đột biến làm cho 100% hồng cầu hình liềm. Khi quan sát tiêu bản tế bào máu của bệnh nhân, người ta thấy hình ảnh sau:

 

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về người này?

I. Người bệnh mang kiểu gen dị hợp về gen bệnh.

II. Nếu người này lấy một người bị bệnh tương tự và sinh được một người con, khả năng người con này

mắc bệnh là 1/2

III. Nếu người này lấy một người bị bệnh tương tự và sinh được một người con, khả năng người con này

không mắc bệnh là 1/3

IV. Bằng cách quan sát tiêu bản nhiễm sắc thể của người bệnh có thể xác định được nguyên nhân gây bệnh.

A.2                                       

B. 4

C.1                                       

D.3.

Câu 112: Biết các codon mã hóa các axit amin như sau: GAA: Axit glutamic; AUG: Metônin; UGU: Xistêtin; AAG: Lizim; GUU: Valin; AGT: Xêrin. Nếu một đoạn gen cấu trúc có trình tự các cặp nuclêôtit là:

123……………10……………18 (vị trí các nuclêôtit từ trái qua phải)

3’ TAX XAA TTX AXA TXA XTT 5’

5’ ATG GTT AAG TGT AGT GAA 3’

Hãy cho biết, những phát biểu nào sau đây là đúng?

I. Trình tự các axit amin trong phân tử prôtêin do gen cấu trúc nói trên tổng hợp là: Mêtiônin – Valin – Lizin – Xistêin – Xêrin – Axit glutamic.

II. Thay thế cặp nuclêôtit A – T ở vị trí thứ 10 thành cặp nuclêôtit T- A sẽ làm chuỗi pôlipeptit được tổng hợp không thay đổi so với bình thường.

III.Mất 1 cặp nuclêotit là X – G ở vị trí thứ 4 sẽ thay đổi toàn bộ axit amin trong chuỗi pôlipeptit từ sau axit amin mở đầu.

IV. Thay thế cặp nuclêôtit A – T ở vị trí thứ 12 thành cặp nuclêôtit T – A sẽ làm xuất hiện mã kết thúc và chuỗi pôlipeptit được tổng hợp ngắn hơn so với bình thường.

A.I,III,IV                               

B. I,II,III

C. I,II,IV                               

D. II, III,IV.

Câu 113: Quá trình hấp thụ chủ động các ion khoáng ở thực vật, cần có sự tham gia của yếu tố nào sau đây:

I.Năng lượnglà ATP

II. Tính thấm chọn lọc của màng sinh chất.

III. Các bào quan là lưới nội chất và bộ máy Gôngi

IV. Enzim hoạt tải (chấtmang).

A. I,II,IV                               

B.II,IV

C. I,III,IV                              

D. I,IV.

Câu 114: Khi nói về quá trình nhân đôi ADN, những phát biểu nào sau đây là đúng?

I. Quá trình nhân đôi ADN diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và bán bảo toàn.

II. Quá trình nhân đôi ADN bao giờ cũng diễn ra đồng thời với quá trình phiên mã.

III. Trên cả hai mạch khuôn, ADN polimerase đều di chuyển theo chiều 5’- 3’ để tổng hợp mạch mới theo chiều 3’ –  5’.

IV. Trong mỗi phân tử ADN được tạo thành thì một mạch là mới được tổng hợp, còn mạch kia là của ADN ban đầu.

A. I,II, III                              

B.II,IV

C.I,IV                                    

D. II, III,IV.

Câu 115: Theo lí thuyết, quá trình giảm phân bình thường ở cơ thể có kiểu gen AaBb tạo ra tối đa bao nhiêu loại giao tử?

A.4                                       

B. 2

C.1                                       

D.3.

Câu 116: Ở một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng, alen B quy định quả ngọt trội hoàn toàn so với alen b quy định quả chua. Phép lai (P) : cây hoa đỏ, quả ngọt × cây hoa trắng, quả ngọt thu được F1có 4 loại kiểu hình, trong đó số cây hoa đỏ, quả chua ở F1chiếm 15%. Biết rằng không có xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, số cây hoa trắng, quả ngọt ở Fchiếm tỉlệ:

A.20%                                 

B. 15%

C.40%                                 

D.10%.

Câu 117: Một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ, trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có số cây thân cao, hoa đỏ chiếm 75%?

A.Abab×ABaB   

B.AbaB×aBab

C. ABab×aBab

D.Abab×aBaB

Câu 118: Ở một quần thể động vật ngẫu phối, xét 2 gen nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể thường khác nhau, alen A trội hoàn toàn so với alen a, alen B trội hoàn toàn so với alen b. Thế hệ xuất phát (P) của quần thể này có cấu trúc di truyền là: 0,15AABB+0,30AABb+0,15AAbb ; 0,10AaBB0,20AaBb,0,10Aabb. Do điều kiện sống thay đổi những cá thể có kiểu hình lặn aa bị đào thải hoàn toàn ngay sau khi sinh ra. Cho rằng không có tác động của các nhân tố tiến hóa khác. Theo lí thuyết, thế hệ F3của quần thể này có tần số alen a, b lần lượtlà:

A. 0,25và0,25

B. 0,2 và0,5

C. 0,125và0,5

D. 0,375 và0,75.

Câu 119: Số lượng cá thể của ba quần thể thuộc một loài thú được thống kê ở bảng sau:

Quần thể

Tuổi trước sinh sản

Tuổi sinh sản

Tuổi sau sinh sản

M

200

200

170

N

300

220

130

P

100

200

235

Cho biết diện tích cư trú của ba quần thể này bằng nhau, khả năng cung cấp nguồn sống của môi trường cho ba quần thể này là như nhau. Phân tích bảng số liệu trên, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Quần thể M là quần thể già(suythoái)

B. Quần thể M là mật độ cá thể caonhất.

C. Quần thể N là quần thể trẻ (đangphát triển)

D. Quần thể P là quần thể ổnđịnh.

Câu 120: Động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn không tham gia vào sự vận chuyểnkhí?

A.Cá chép                          

B. Ếch đồng

C.Châu chấu                       

DGiun đất

Lời giải chi tiết

81

82

83

84

85

D

B

D

B

A

86

87

88

89

90

A

A

B

D

D

91

92

93

94

95

B

A

D

D

B

96

97

98

99

100

B

A

C

C

D

101

102

103

104

105

D

C

C

A

C

106

107

108

109

110

B

C

C

A

C

111

112

113

114

115

C

A

A

C

A

116

117

118

119

120

C

A

C

C

C

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *