Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2022 môn Sinh học – Đề 42

Đồng hành với các em học sinh trong mùa thi quan trọng này, Tailieufree xin gửi tới các bạn Bộ đề ôn thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2022 môn Sinh học. Đây là tổng hợp các đề thi thử môn Sinh học 2022 từ các trường THPT trên cả nước, là tài liệu hay để bạn đọc cùng tham khảo và ôn tập cho kì thi THPT Quốc gia sắp tới. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Xem thêm: Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2022 môn Sinh học – Đề 41

Đề bài

Câu 1. Phương pháp gây đột biến nhân tạo được sử dụng phổ biến trong chọn giống

A. thực vật, động vật

B. thực vật, vi sinh vật.

C. động vật, vi sinh vật.

D. tất cả các đối tượng

Câu 2. Sự khác biệt quan trọng trong việc gây đột biến bằng tác nhân vật lí và tác nhân hoá học là:

A. Tác nhân hóa học gây ra đột biến gen mà không gây đột biến NST

B. Tác nhân hóa học gây ra đột biến NST mà không gây đột biến gen

C. Tác nhân hoá học có khả năng gây ra các đột biến có tính chọn lọc cao hơn

D. Tác nhân hóa học có thể sử dụng thuận lợi ở vật nuôi

Câu 3. Cơ chế gây đột biến của các loại tia phóng xạ là

A. cản trở sự hình thành thoi vô sắc

B. kích thích và ion hoá các nguyên tử khi xuyên qua các tổ chức và tế bào sống ảnh hưởng đến AND, ARN

C. gây ra rối loạn phân li của các NST trong quá trình phân bào

D. kích thích các nguyên tử khi xuyên qua các tổ chức và tế bào sống ảnh hưởng đến AND, ARN

Câu 4. Chất 5-brôm uraxin gây đột biến gen chủ yếu ở dạng

A. thay thế cặp A-T thành cặp G-X

B. thay thế cặp T-A thành cặp A-T

C. thay thế cặp G-X thành cặp X-G

D. thay thế cặp G-X thành cặp T-A

Câu 5. Tác nhân gây đột biến nhân tạo có tính định hướng là

A. conxixin                     

B. tia tử ngoại

C. tia phóng xạ                

D. sốc nhiệt

Câu 6. Khi chiếu tia phóng xạ để gây đột biến nhân tạo sẽ

A. ảnh hưởng trực tiếp đến ADN, ARN

B. ảnh hưởng trực tiếp đến ADN, ARN hoặc gián tiếp thông qua tác động lên các phân tử prôtein

C. ảnh hưởng trực tiếp đến ADN, ARN hoặc gián tiếp thông qua tác động lên các phân tử nước trong tế bào

D. ảnh hưởng gián tiếp đến ADN, ARN thông qua tác động lên các phân tử nước trong tế bào

Câu 7. Để làm tăng nguồn nguyên liệu sơ cấp cho quá trình chọn giống, người ta thường sử dụng phương pháp

A. nuôi cấy hạt phấn

B. gây đột biến nhân tạo

C. dung hợp tế bào trần

D. giao phối cận huyết

Câu 8. Các tác nhân hoá học được sử dụng để gây đột biến nhân tạo chỉ gây ra

A. đột biến gen

B. đột biến NST

C. đột biến gen và đột biến số lượng NST

D. đột biến gen và đột biến cấu trúc NST

Câu 9. Tia tử ngoại chỉ được dùng để gây đột biến ở vi sinh vật, bào tử, hạt phấn do

A. có tác dụng gây ion hóa mạnh

B. không gây được đột biến NST

C. không gây được đột biến gen

D. không có khả năng xuyên sâu

Câu 10. Để gây đột biến lên đỉnh sinh trưởng của thân, cành, người ta thường dùng phương pháp

A. chiếu tia tử ngoại

B. sốc nhiệt

C. chiếu tia phóng xạ

D. ngâm hoá chất

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

1

B

2

C

3

B

4

A

5

A

6

C

7

B

8

C

9

D

10

C

Câu 1 

→ Phương pháp gây đột biến nhân tạo thường được sử dụng phổ biến trong chọn giống ở thực vật và vi sinh vật,ít sử dụng trong chọn giống ở động vật và động vật có cơ quan sinh sản nằm sâu trong cơ thể,dễ mẫn cảm với tác nhân đột biến,gây chết cơ thể sinh vật

→ Chọn B

Câu 2 

→ Tác nhân hóa học có khả năng gây các đột biến có tính chọn lọc cao hơn so với tác nhân vật lí.ví dụ như 5Br-U,cônxisin,…..so với tia tử ngoại,tia phóng xạ và sốc nhiệt

→ Chọn C

Câu 3 

→ Tia phóng xạ khi xuyên qua các tổ chức và tế bào sống sẽ gây kích thích và ion hóa các nguyên tử,từ đó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến AND và ARN hoặc gián tiếp qua phân tử nước

→ Chọn B.

Câu 4→ Chọn A

Câu 5 

→ Các tác nhân hóa học gây đột biến có tính định hướng cao hơn so với đột biến NST

→ Conxisin tác động vào quá trình phân bào,gây đột biến đa bội hóa,khiến NST nhân đôi nhưng không phân li

→ Tia tử ngoại,tia phóng xạ,sốc nhiệt đều là các tác nhân vật lí,có gây đột biến nhưng có tính định hướng không cao

→ Chọn A

Câu 6 

Khi chiếu các xạ vào mô sống chúng kích thích và gây ion hóa các nguyên tử , các phân tử ADN , ARN trong tế bào chịu tác động trực tiếp của các tia của các tia phóng xạ hoặc tác động gián tiếp qua các phân tử nước 

→ Chọn C

Câu 7

Gây đột biến nhân tạo làm xuất hiện các alen mới trong quần thể,từ đó được chọn lọc tự nhiên chọn lọc,tích lũy qua các thế hệ → là nguồn nguyên liệu sơ cấp cho chọn giống và tiến hóa

Chọn B

Câu 8

→ Các tác nhân hóa học có thể gây ra đột biến gen và đột biến số lượng NST

→ Đột biến cấu trúc NST thường gây nên do sự tiếp hợp quá chặt của NST ở kì đầu giảm phân I,dẫn đến NST bị đứt gãy,biến dạng

→ Chọn C

Câu 9 

Tia tử ngoại không có khả năng xuyên sâu vào các tổ chức sống nên chỉ có thể dùng để tác động lên các tổ chức sống đơn giản.không có thành tế bào dày

→ Chọn D

Câu 10

→ Gây đột biến lên đỉnh sinh trưởng của thân,cành người ta thường sử dụng tia phóng xạ do vừa có khả năng đâm xuyên tốt hơn tia tử ngoại lai không gây tổn thương bộ máy di truyền như sốc nhiệt hay ngâm hóa chất

→ Chọn C

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *