Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2022 môn Sinh học – Đề 2

Blog chia sẻ Bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2022, giúp bạn ôn luyện và chuẩn bị cho thật tốt cho kì thi THPT sắp tới.

Xem thêm: Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2022 môn Sinh học – Đề 1

Đề bài

Câu 1: Ở sinh vật nhân thực, các vùng đầu mút của nhiễm sắc thể là các trình tự nuclêôtit đặc biệt, các trình tự này có vai trò 

A. mã hóa cho các loại protein quan trọng trong tế bào

B. bảo vệ các nhiễm sắc thể, làm cho các nhiễm sắc thể không dính vào nhau

C. là điểm khởi đầu cho quá trình nhân đôi của phân tử ADN

D. giúp các nhiễm sắc thể liên kết với thoi phân bào trong quá trình nguyên phân.

Câu 2: Trong các mức cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể điển hình ở sinh vật nhân thực, sợi cơ bản và sợi nhiễm sắc thể có đường kính lần lượt là

A. 30 nm và 300 nm

B. 11nm và 300 nm

C. 11 nm và 30 nm

D. 30 nm và 11 nm

Câu 3: Phân bào nguyên nhiễm còn được gọi là:

A. giảm phân               

B. nguyên phân 

C. phân bào                

D. phân chia tế bào

Câu 4: Trong tự nhiên đa bội thể thường gặp phổ biến ở

A. vi khuẩn

B. các loài sinh sản hữu tính

C. ở thực vật

D. động vật.

Câu 5:Trong số các thể ĐB sau đây, thể không tìm thấy được ở động vật bậc cao là: 

A. thể dị bội ba nhiễm

B. thể dị bội một nhiễm

C. thể đa bội

D. thể ĐB gene trội

Câu 6: Ở cà độc dược có 12 cặp NST tương đồng. Có nhiều nhất bao nhiêu trường hợp thể một?

A. 12                          

B. 24

C. 66                           

D. 132

Câu 7: Cơ thể 2n ở kì sau I của giảm phân có 1 cặp NST không phân li sẽ tạo ra những loại giao tử:

A. 2n và 0.            

B. n +1 và n – 1.

C. 2n và n.            

D. 2n +1 và 2n – 1

Câu 8: Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào sau đây làm tăng hoạt tính của enzim amilase ở đại mạch, có ý nghĩa trong công nghiệp sản xuất bia?

A. Chuyển đoạn.               

B. Mất đoạn

C. Đảo đoạn.                     

D. Lặp đoạn

Câu 9: Một người mang bộ NST có 45 NST trong đó chỉ có 1 NST giới tính X, người này là:    

A. nữ mắc hội chứng Turner

B. nữ mắc hội chứng Klinefelter

C. nam mắc hội chứng Turner

D. nam mắc hội chứng Klinefelter

Câu 10: Xét ĐB số lượng xảy ra ở một cặp NST. Kí hiệu bộ NST của thể một nhiễm là:   

A. 2n + 1                    

B. 2n – 1

C. 2n + 2                    

D.2n – 2

Câu 11: Hội chứng Down ở người là thể dị bội thuộc dạng:       

A. 2n – 1                    

B. 2n + 1

C. 2n – 2                    

D. 2n + 2

Câu 12: Trong tế bào sinh dưỡng của người, thể ba nhiễm có số lượng NST là:    

A. 45                          

B. 46

C. 47                          

D. 48

Câu 13: Ở một loài sinh vật bộ NST 2n = 20. Có bao nhiêu NST ở thể ba nhiễm kép?   

A. 23 NST                  

B. 22 NST

C. 24 NST                  

D. 21 NST

Câu 14: Tiến hành đa bội hóa các tế bào sinh dưỡng của một loài thực vật có bộ NST lưỡng bội (2n). Theo lí thuyết, có thể thu được những loại tế bào chứa bộ NST là:    

A. 6n, 8n.                   

B. 4n, 8n.

C. 4n, 6n.                   

D. 3n, 4n.

Câu 15: Trên cây hoa giấy có những cành hoa trắng xen với những cành hoa đỏ là kết quả sự biểu hiện của đột biến:   

A. soma.                     

B. lặn

C. giao tử.                  

D. tiền phôi.

Lời giải chi tiết

1

2

3

4

5

B

C

B

C

C

6

7

8

9

10

A

B

D

A

B

11

12

13

14

15

B

C

B

B

A

 
Câu 1: Ở sinh vật nhân thực, các vùng đầu mút của nhiễm sắc thể là các trình tự nuclêôtit đặc biệt, các trình tự này có vai trò bảo vệ các nhiễm sắc thể, làm cho các nhiễm sắc thể không dính vào nhau

Chọn B

Câu 2: Trong các mức cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể điển hình ở sinh vật nhân thực, sợi cơ bản và sợi nhiễm sắc thể có đường kính lần lượt là 11 nm và 30 nm

Chọn C

Câu 3: Phân bào nguyên nhiễm còn được gọi là: nguyên phân

Chọn B

Câu 4: Trong tự nhiên đa bội thể thường gặp phổ biến ở thực vật

Chọn C

Câu 5: Thể không tìm thấy được ở động vật bậc cao là: thể đa bội

Chọn C

Câu 6: Ở cà độc dược có 12 cặp NST tương đồng. Có nhiều nhất 12 trường hợp thể một

Chọn A

Câu 7: Cơ thể 2n ở kì sau I của giảm phân có 1 cặp NST không phân li sẽ tạo ra những loại giao tử: n +1 và n – 1

Chọn B

Câu 8: Lặp đoạn làm tăng hoạt tính của enzim amilase ở đại mạch, có ý nghĩa trong công nghiệp sản xuất bia

Chọn D

Câu 9: Một người mang bộ NST có 45 NST trong đó chỉ có 1 NST giới tính X, người này là: nữ mắc hội chứng Turner  

Chọn A

Câu 10: Xét ĐB số lượng xảy ra ở một cặp NST. Kí hiệu bộ NST của thể một nhiễm là: 2n – 1

Chọn B

Câu 11: Hội chứng Down ở người là thể dị bội thuộc dạng: 2n + 1

Chọn B

Câu 12: Trong tế bào sinh dưỡng của người, thể ba nhiễm có số lượng NST là: 47

Chọn C

Câu 13: Ở một loài sinh vật bộ NST 2n = 20. Có 22 NST ở thể ba nhiễm kép

Chọn B

Câu 14: Tiến hành đa bội hóa các tế bào sinh dưỡng của một loài thực vật có bộ NST lưỡng bội (2n). Theo lí thuyết, có thể thu được những loại tế bào chứa bộ NST là: 4n, 8n   

Chọn B

Câu 15: Trên cây hoa giấy có những cành hoa trắng xen với những cành hoa đỏ là kết quả sự biểu hiện của đột biến:soma

Chọn A

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *