Đề thi thử tốt nghiệp môn Địa Lí 2022 có đáp án – Đề 11

Blog chia sẻ Bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Địa năm 2022, giúp bạn ôn luyện và chuẩn bị cho thật tốt cho kì thi THPT sắp tới.

Xem thêm: Đề thi thử tốt nghiệp môn Địa Lí 2022 có đáp án – Đề 10

Câu 1: Gió Tín phong Bắc bán cầu khi thổi vào nước ta có hướng:

A. tây nam.    B. đông nam.

C. tây bắc.    D. đông bắc.

Câu 2: Nước ta, đai cao cận nhiệt đới gió mùa trên núi ở miền Bắc xuống thấp hơn so với miền Nam vì:

A. có nền nhiệt độ thấp hơn.

B. có nền nhiệt độ cao hơn.

C. có nền địa hình thấp hơn.

D. có nền địa hình cao hơn.

Câu 3: Tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa của sông ngòi nước ta biểu hiện ở đặc điểm nào sau đây?

A. Sông ngòi dày đặc, nhiều nước, giàu phù sa, chế độ nước ổn định.

B. Sông ngòi dày đặc, chủ yếu là hướng tây bắc – đông nam.

C. Sông ngòi dày đặc, nhiều nước, giàu phù sa, chế độ nước theo mùa.

D. Sông ngòi dày đặc, nhiều nước, ít phù sa, chế độ nước thất thường.

Câu 4: Nước ta có bao nhiêu tỉnh, thành phố tiếp giáp với biển?

A. 30.    B. 28.    C. 27.    D. 29.

Câu 5: Biện pháp mang tính nguyên tắc để bảo vệ rừng đặc dụng ở nước ta là:

A. trồng rừng trên đất trống đồi trọc.

B. đảm bảo duy trì, phát triển diện tích và chất lượng rừng.

C. có kế hoạch, biện pháp bảo vệ và nuôi dưỡng rừng.

D. bảo vệ cảnh quan, đa dạng sinh học của các vườn quốc gia, các khu bảo tồn.

Câu 6: Diện tích rừng ngập mặn của nước ta ngày càng bị suy giảm, nguyên nhân chủ yếu là do:

A. phá rừng để mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản.

B. phá rừng để khai thác gỗ củi.

C. ô nhiễm môi trường đất và môi trường nước.

D. phá rừng để lấy đất ở.

Câu 7: Vùng có điều kiện thuận lợi nhất để xây dựng cảng biển ở nước ta là

A. Bắc Bộ.    B. Bắc Trung Bộ.

C. Nam Bộ.    D. Duyên hải Nam Trung Bộ.

Câu 8: Đặc điểm nào sau đây không phải của Biển Đông?

A. Nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa.

B. Là biển rộng thứ hai trong các biển của Thái Bình Dương.

C. Là biển tương đối kín, phía đông và đông nam được bao bọc bởi các vòng cung đảo.

D. Là biển nóng, nhiệt độ hầu như không thay đổi trong năm.

Câu 9: Tài nguyên đất nông nghiệp vùng đồng bằng ở nước ta vốn đã ít nên cần phải:

A. chuyển đất nông nghiệp sang đất thổ cư.

B. trong canh tác cần trồng cây theo băng và làm ruộng bậc thang.

C. thực hiện các biện pháp nông – lâm kết hợp.

D. quản lí chặt chẽ và có kế hoạch mở rộng diện tích hợp lí.

Câu 10: Cho bảng số liệu:

NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH THÁNG CỦA HÀ NỘI VÀ TP. HỒ CHÍ MINH

(Đơn vị: °C)

Tháng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Hà Nội 16,4 17,0 20,2 23,7 27,3 28,8 28,9 28,2 27,2 24,6 21,4 18,2
Tp.Hồ Chí Minh 25,8 26,7 27,9 28,9 28,3 27,5 27,1 27,1 26,8 26,7 26,4 25,7

(Nguồn: Sách giáo khoa Địa lí 12 Nâng cao, NXB Giảo dục Việt Nam, 2015)

Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về nhiệt độ của Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh?

A. Nhiệt độ trung bình tháng VII ở Hà Nội cao hơn TP. Hồ Chí Minh.

B. Nhiệt độ trung bình tháng I ở Hà Nội cao hơn TP. Hồ Chí Minh.

C. Số tháng có nhiệt độ trên 20°C ở TP. Hồ Chí Minh nhiều hơn Hà Nội.

D. Biên độ nhiệt độ trung bình năm ở Hà Nội lớn hơn TP. Hồ Chí Minh.

Câu 11: Biện pháp nào sau đây là quan trọng nhất nhằm giảm thiệt hại do lũ quét gây ra ở nước ta?

A. Quy hoạch các vùng dân cư tránh lũ.

B. Thực hiện các biện pháp kĩ thuật thủy lợi, trồng rừng hợp lí.

C. Quản lí, sử dụng đất đai hợp lí.

D. Bảo vệ tài nguyên rừng.

Câu 12: Việc làm nào sau đây không góp phần bảo vệ đa dạng sinh học nước ta?

A. Ban hành sách đỏ Việt Nam để bảo vệ nguồn gen động thực vật quý hiếm.

B. Du nhập các giống thực vật, động vật ngoại lai, biến đổi gen từ nước ngoài.

C. Xây dựng và mở rộng các vườn quốc gia, các khu bảo tồn thiên nhiên.

D. Quy định việc khai thác nhằm đảm bảo sử dụng lâu dài các nguồn lợi sinh vật.

Câu 13: Cho biểu đồ:

Đề thi Học kì 1 Địa Lí 12 có đáp án (Đề 3)

Nhận xét nào đúng với biểu đồ trên:

A. Hà Nội có lượng bốc hơi cao nhất, cao hơn Huế 1,5 lần.

B. Hà Nội có bốc hơi thấp nhất, cân bằng ẩm cao nhất.

C. Thành phố Hồ Chí Minh có lượng bốc hơi cao nhất

D. Hà Nội có lượng bốc hơi thấp nhất, Huế có lượng mưa đứng thứ 2.

Câu 14: Nước ta không có khí hậu nhiệt đới khô hạn như một số nước có cùng vĩ độ ở Tây Nam Á và Bắc Phi là do:

A. tiếp giáp Biển Đông và nằm trong khu vực hoạt động của gió mùa Châu Á.

B. nằm ở rìa phía đông bán đảo Đông Dương, gần trung tâm khu vực Đông Nam Á.

C. nằm hoàn toàn trong vùng nội chí tuyến của Bắc bán cầu.

D. nằm trong khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của gió Mậu dịch.

Câu 15: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết tỉnh nào sau đây không tiếp giáp với Campuchia?

A. An Giang.    B. Điện Biên.    C. Kon Tum.    D. Gia Lai.

Câu 16: Cho bảng số liệu:

DIỆN TÍCH VÀ ĐỘ CHE PHỦ RỪNG CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1943 – 2014

Năm Tổng diện tích có rừng (Triệu ha) Diện tích rừng trồng (Triệu ha) Độ che phủ (%)
1943 14,3 0 43,0
1983 7,2 0,4 22,0
2005 12,7 2,5 38,0
2014 13,8 3,7 41,6

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, NXB Thống kê, 2016)

Để thể hiện diện tích và độ che phủ rừng của nước ta trong thời gian trên, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

A. Biểu đồ tròn.    B. Biểu đồ cột.

C. Biểu đồ kết hợp.    D. Biểu đồ miền.

Câu 17: Thành phần loài sinh vật nào chiếm ưu thế ở nước ta?

A. Các loài cận nhiệt đới.    B. Các loài cận xích đạo.

C. Các loài nhiệt đới.    D. Các loài ôn đới.

Câu 18: Cấu trúc địa hình nước ta không có đặc điểm nào sau đây?

A. Qúa trình xâm thực mạnh ở miền đồi núi, bồi tụ nhanh ở đồng bằng hạ lưu sông.

B. Địa hình được vận động Tân kiến tạo làm trẻ lại và có tính phân bậc rõ rệt.

C. Địa hình thấp dần từ tây bắc xuống đông nam và phân hóa đa dạng.

D. Địa hình gồm hai hướng chính, hướng tây bắc – đông nam và hướng vòng cung.

Câu 19: Đai ôn đới gió mùa trên núi ở nước ta có loại đất chủ yếu là

A. đất feralit..    B. đất feralit có mùn.

C. đất mùn thô.    D. đất mùn.

Câu 20: Khu vực nào sau đây của nước ta có tình trạng hạn hán kéo dài 6 -7 tháng?

A. Ven biển Bắc Trung Bộ.

B. Ven biển cực Nam Trung Bộ.

C. Ven biển đồng bằng sông Cửu Long.

D. Ven biển vùng Đông Nam Bộ.

Câu 21: Ở nước ta, vùng nào xảy ra ngập lụt nghiêm trọng nhất?

A. Đông Nam Bộ.    B. Đồng bằng sông Hồng.

C. Duyên hải Nam Trung Bộ.    D. Bắc Trung Bộ.

Câu 22: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, hãy cho biết vùng nào sau đây tập trung nhiều đất mặn nhất?

A. Bắc Trung Bộ.    B. Đồng bằng sông Hồng.

C. Đồng bằng sông Cửu Long.    D. Duyên hải Nam Trung Bộ.

Câu 23: Khí hậu nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa là do nguyên nhân nào sau đây?

A. Nằm trong vùng nội chí tuyến, trong khu vực hoạt động của gió mùa Châu Á và tiếp giáp Biển Đông.

B. Nằm trong vùng gió mùa, giữa hai đường chí tuyến nên có lượng mưa lớn và góc nhập xạ lớn.

C. Nằm hoàn toàn trong vành đai nhiệt đới bán cầu Bắc, quanh năm nhận lượng bức xạ lớn.

D. Nằm ở vùng vĩ độ thấp nên nhận được nhiều nhiệt và tiếp giáp Biển Đông nên mưa nhiều.

Câu 24: Quá trình feralit diễn ra mạnh ở khu vực nào của nước ta?

A. Khu vực đồi núi thấp trên đá mẹ axít.

B. Khu vực đồi núi thấp.

C. Khu vực núi cao, địa hình dốc.

D. Khu vực đồng bằng.

Câu 25: Những khối núi đá vôi đồ sộ của vùng núi Đông Bắc nước ta tập trung chủ yếu ở

A. thượng nguồn sông Chảy.

B. giáp biên giới Việt – Trung.

C. khu vực trung tâm của vùng.

D. khu vực phía Nam của vùng.

Câu 26: Đường biên giới trên đất liền của nước ta phần lớn nằm ở

A. khu vực miền núi.    B. khu vực đồng bằng.

C. khu vực cao nguyên.    D. khu vực trung du.

Câu 27: Cảnh quan tiêu biểu cho thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa ở nước ta là

A. hệ sinh thái rừng nhiệt đới ẩm gió mùa phát triển trên đất phù sa.

B. hệ sinh thái rừng nhiệt đới ẩm gió mùa phát triển trên đất feralit.

C. hệ sinh thái rừng cận nhiệt đới gió mùa phát triển trên đất feralit.

D. hệ sinh thái rừng nhiệt đới ẩm gió mùa phát triển trên đất mùn.

Câu 28: Ngành sản xuất nào sau đây chịu ảnh hưởng trực tiếp và rõ rệt nhất của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa nước ta?

A. Ngành thương mại.    B. Ngành công nghiệp.

C. Ngành nông nghiệp.    D. Ngành du lịch.

Câu 29: Toàn bộ phần ngầm dưới biển và lòng đất dưới đáy biển thuộc phần lục địa kéo dài, mở rộng ra ngoài lãnh hải cho đến bờ ngoài của rìa lục địa, có độ sâu khoảng 200m hoặc hơn nữa, đó là vùng

A. lãnh hải.    B. nội thuỷ.

C. thềm lục địa.    D. tiếp giáp lãnh hải.

Câu 30: Khu vực đồng bằng nước ta không có thế mạnh nào sau đây?

A. Thủy điện.    B. Du lịch.

C. Thủy sản.    D. Khoáng sản.

Câu 31: Ở đồng bằng sông Hồng, khu vực vẫn được bồi tụ phù sa vào mùa nước lũ là

A. vùng trong đê.    B. các ô trũng ngập nước.

C. vùng ngoài đê.    D. rìa phía tây và tây bắc.

Câu 32: Nơi chịu ảnh hưởng nhiều nhất của bão ở nước ta là:

A. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ.

B. Khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

C. Khu vực ven biển đồng bằng sông Hồng.

D. Khu vực Bắc Trung Bộ.

Câu 33: Địa hình của vùng núi Tây Bắc nước ta có đặc điểm nào sau đây?

A. Chủ yếu là đồi núi thấp, hướng tây bắc – đông nam.

B. Có sự bất đối xứng rõ rệt giữa hai sườn Đông – Tây, hướng vòng cung.

C. Địa hình cao nhất nước, hướng tây bắc – đông nam.

D. Thấp và hẹp ngang, nâng cao ở hai đầu, thấp ở giữa, hướng tây bắc – đông nam.

Câu 34: Đặc điểm địa hình của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ nước ta là:

A. đồi núi thấp chiếm ưu thế; hướng núi tây bắc – đông nam; các thung lũng sông lớn với đồng bằng mở rộng.

B. núi cao chiếm ưu thế; hướng núi đông – tây; các thung lũng sông lớn với đồng bằng mở rộng.

C. núi cao chiếm ưu thế; hướng núi vòng cung; các thung lũng sông lớn với đồng bằng mở rộng.

D. đồi núi thấp chiếm ưu thế; hướng núi vòng cung; các thung lũng sông lớn với đồng bằng mở rộng.

Câu 35: Sự phân hóa thành 3 dải: vùng biển – thềm lục địa, vùng đồng bằng ven biển và vùng đồi núi của nước ta là biểu hiện của sự phân hóa thiên nhiên theo

A. Bắc – Nam.    B. độ cao.

C. mùa.    D. Đông – Tây.

Câu 36: Cấu trúc địa hình nước ta gồm các hướng chính nào?

A. Hướng bắc – nam và hướng vòng cung.

B. Hướng vòng cung và hướng tây – đông.

C. Hướng tây bắc – đông nam và hướng tây – đông.

D. Hướng tây bắc – đông nam và hướng vòng cung.

Câu 37: Đất trong đê của đồng bằng sông Hồng bị bạc màu do:

A. khai thác lâu đời và không được bồi đắp phù sa hàng năm.

B. vào mùa mưa thường xuyên bị ngập trên diện rộng.

C. chịu ảnh hưởng của hiện tượng cát bay, cát chảy lấn vào đồng bằng.

D. nước mặn xâm nhập sâu vào trong đồng bằng.

Câu 38: Đặc điểm khí hậu của phần lãnh thổ phía Bắc nước ta là:

A. không chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc.

B. có mùa đông lạnh, mưa ít.

C. nhiệt độ trung bình năm trên 25oC.

D. biên độ nhiệt độ năm nhỏ.

Câu 39: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết sông nào sau đây thuộc hệ thống sông Hồng?

A. Sông Mã.    B. Sông Chảy.

C. Sông Cả.    D. Sông Cầu.

Câu 40: Sự phân hóa thiên nhiên giữa hai vùng núi Đông Bắc và Tây Bắc của nước ta chủ yếu là do:

A. tác động của độ cao địa hình với ảnh hưởng của Biển Đông.

B. tác động của độ cao địa hình với hướng của các dãy núi.

C. tác động của gió mùa với hướng các dãy núi.

D. tác động của gió mùa với ảnh hưởng của Biển Đông.

Đáp án 

Câu 1: Gió Tín phong ở nước ta chỉ hoạt động xen kẽ gió mùa và chỉ mạnh lên rõ rệt vào thời kỳ chuyển tiếp giữa 2 mùa gió, có hướng đông bắc.

Chọn: D.

Câu 2: Ở nước ta, đai cao cận nhiệt đới gió mùa trên núi ở miền Bắc hạ thấp hơn so với miền Nam vì miền Bắc có nền nhiệt độ thấp hơn (do ảnh hưởng của gió mùa mùa đông) nên chỉ cần tới 600-700m khí hậu đã mát mẻ, đạt tiêu chuẩn đai cận nhiệt đới gió mùa trên núi.

Chọn: A.

Câu 3: Tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa của sông ngòi nước ta biểu hiện ở đặc điểm sông ngòi dày đặc, nhiều nước (mưa), giàu phù sa (do quá trình xâm thực và bồi tụ nhanh), chế độ nước theo mùa (theo mùa khí hậu).

Chọn: C.

Câu 4: Nước ta có 28 tỉnh, thành phố tiếp giáp với biển.

Chọn: B.

Câu 5: Biện pháp mang tính nguyên tắc để bảo vệ rừng đặc dụng ở nước ta là bảo vệ cảnh quan, đa dạng sinh học của các vườn quốc gia, các khu bảo tồn.

Chọn: D.

Câu 6: Diện tích rừng ngập mặn của nước ta ngày càng bị suy giảm, nguyên nhân chủ yếu là do: phá rừng để mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản.

Chọn: A.

Câu 7: Vùng có điều kiện thuận lợi nhất để xây dựng cảng biển ở nước ta là Duyên hải Nam Trung Bộ do địa hình biển bị chia cắt, có nhiều vũng vịnh nước sâu.

Chọn: D.

Câu 8: Biển Đông là biển nóng, nhiệt độ thay đổi trong năm tùy theo mùa gió.

Chọn: D.

Câu 9: Tài nguyên đất nông nghiệp vùng đồng bằng ở nước ta vốn đã ít nên cần phải: quản lí chặt chẽ và có kế hoạch mở rộng diện tích hợp lí.

Chọn: D.

Câu 10: Nhiệt độ trung bình tháng I ở Hà Nội (16,4°C) thấp hơn TP. Hồ Chí Minh(25,8°C).

Chọn: B.

Câu 11: lũ quét gây thiệt hại lớn nên quan trọng nhất nhằm giảm thiệt hại do lũ quét gây ra ở nước ta là quy hoạch các điểm dân cư tránh lũ.

Chọn: A.

Câu 12: Du nhập các giống ngoại lai từ nước ngoài không góp phần bảo vệ đa dạng sinh học nước ta.

Chọn: B.

Câu 13: Dựa vào biểu đồ ta rút ra 1 số nhận xét sau: Thành phố Hồ Chí Minh có lượng bốc hơi cao nhất. Hà Nội có bốc hơi thấp nhất. Huế có cân bằng ẩm cao nhất. Huế có lượng mưa đứng thứ nhất.

Chọn: C.

Câu 14: Nước ta không có khí hậu nhiệt đới khô hạn như một số nước có cùng vĩ độ ở Tây Nam Á và Bắc Phi là do ảnh hưởng của biển Đông và nằm trong khu vực hoạt động của gió mùa Châu Á.

Chọn: A.

Câu 15: Điện Biên là tỉnh có đường biên giới tiếp giáp với Lào và Trung Quốc.

Chọn: B.

Câu 16: Dựa vào bảng số liệu đã cho và kĩ năng nhận diện biểu đồ, biểu đồ thích hợp nhất thể hiện giá trị các đối tượng có đơn vị khác nhau là biểu đồ kết hợp; cụ thể diện tích rừng vẽ cột, độ che phủ rừng vẽ đường.

Chọn: C.

Câu 17: Do khí hậu nước ta mang tính chất nhiệt đới nên thành phần loài nhiệt đới chiếm ưu thế.

Chọn: C.

Câu 18: Qúa trình xâm thực mạnh ở miền đồi núi, bồi tụ nhanh ở đồng bằng hạ lưu sông không phải là đặc điểm cấu trúc địa hình, đây là biểu hiện của địa hình miền nhiệt đới ẩm gió mùa. Đặc điểm cấu trúc địa hình bao gồm tuổi địa hình, hướng nghiêng, hướng núi.

Chọn: A.

Câu 19: Đai ôn đới gió mùa trên núi ở nước ta có loại đất chủ yếu là đất mùn thô.

Chọn: C.

Câu 20: Khu vực ven biển cực Nam Trung Bộ do đặc địa hình và hoàn lưu khí quyển nên có tình trạng hạn hán kéo dài 6 -7 tháng

Chọn: B.

Câu 21: Đồng bằng sông Hồng là khu vực có hiện tượng ngập lụt nghiêm trọng nhất do diện mưa bão rộng, lũ tập trung trng các hệ thống sông lớn, mặt đất thấp, có đê sông, đê biển bao bọc.

Chọn: B.

Câu 22: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11 (đất), vùng tập trung nhiều đất mặn nhất là Đồng bằng sông Cửu Long.

Chọn: C.

Câu 23: Do nằm trong vùng nội chí tuyến (tính chất nhiệt), trong khu vực hoạt động của gió mùa Châu Á (tính chất gió mùa) và tiếp giáp Biển Đông (tính chất ẩm) nên khí hậu nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa.

Chọn: A.

Câu 24: Quá trình feralit diễn ra mạnh ở khu vực đồi núi thấp trên đá mẹ axít do đất feralit là loại đất chính trên vùng đồi núi nước ta.

Chọn: A.

Câu 25: Giáp biên giới Việt – Trung là nơi tập trung các khôi núi đá vôi cao đồ sộ (Hà Giang, Cao Bằng).

Chọn: B.

Câu 26: Đường biên giới trên đất liền của nước ta phần lớn nằm ở khu vực miền núi

Chọn: A.

Câu 27: Cảnh quan tiêu biểu cho thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa ở nước ta là hệ sinh thái rừng nhiệt đới ẩm gió mùa phát triển trên đất feralit. Do khí hậu nước ta là khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, loại đất đặc trưng là đất feralit.

Chọn: B.

Câu 28: Ngành nông nghiệp chịu ảnh hưởng trực tiếp và rõ rệt nhất của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa nước ta.

Chọn: C.

Câu 29: Toàn bộ phần ngầm dưới biển và lòng đất dưới đáy biển thuộc phần lục địa kéo dài, mở rộng ra ngoài lãnh hải cho đến bờ ngoài của rìa lục địa, có độ sâu khoảng 200m hoặc hơn nữa, đó là vùng thềm lục địa.

Chọn: C.

Câu 30: Thủy điện không phải là thế mạnh của khu vực đồng bằng.

Chọn: A.

Câu 31: Vùng đất ngoài đê ở đồng bằng sông Hồng vẫn được bồi tụ phù sa vào mùa nước lũ.

Chọn: C.

Câu 32: Nơi chịu ảnh hưởng nhiều nhất của bão ở nước ta là: Khu vực Bắc Trung Bộ.

Chọn: D.

Câu 33: vùng núi Tây Bắc là vùng núi cao nhất cả nước, có hướng tây bắc – đông nam.

Chọn: C.

Câu 34: Đặc điểm địa hình của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ nước ta là:

đồi núi thấp chiếm ưu thế; hướng núi vòng cung; các thung lũng sông lớn với đồng bằng mở rộng.

Chọn: D.

Câu 35: Sự phân hóa thành 3 dải: vùng biển – thềm lục địa, vùng đồng bằng ven biển và vùng đồi núi của nước ta là biểu hiện của sự phân hóa thiên nhiên theo hướng đông tây (biểu hiện của quy luật địa ô).

Chọn: D.

Câu 36: Cấu trúc địa hình nước ta gồm 2 hướng chính: Hướng tây bắc – đông nam và hướng vòng cung.

Chọn: D.

Câu 37: Đất trong đê của đồng bằng sông Hồng bị bạc màu do: khai thác lâu đời và không được bồi đắp phù sa hàng năm.

Chọn: A.

Câu 38: Đặc điểm khí hậu của phần lãnh thổ phía Bắc nước ta là: có mùa đông lạnh, mưa ít.

Chọn: B.

Câu 39: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10 (hệ thống sông), Sông Chảy thuộc hệ thống sông Hồng.

Chọn: B.

Câu 40: Sự phân hóa thiên nhiên giữa hai vùng núi Đông Bắc và Tây Bắc của nước ta chủ yếu là do tác động của gió mùa (gió mùa đông bắc) với hướng các dãy núi (hướng Tây Bắc – Đông Nam).

Chọn: B.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *