20/12 – Ngày Quốc tế Đoàn kết Nhân loại

Ngày 20/12 hàng năm được chọn là Ngày Quốc tế đoàn kết nhân loại. Đây là dịp dành để nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của tinh thần đoàn kết trong quá trình thực hiện và đạt được các mục tiêu quốc tế, như chương trình hành động của các hội nghị quốc tế và các hiệp định đa phương.

Xem thêm: 10/12 – Ngày Nhân quyền Quốc tế (Human Rights Day)

Trong hệ thống di sản tinh thần vô giá mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho muôn đời sau, tư tưởng của Người về đoàn kết, hợp tác quốc tế là định hướng chiến lược quan trọng cho đường lối, chính sách đối ngoại nói riêng, cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam nói chung. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế chứa đựng nhiều nội dung phong phú, rộng lớn; được thể hiện một cách rõ ràng, nhất quán, kiên định qua nhận thức, quan điểm và hành động của Người.

Ngày Quốc tế Đoàn kết Nhân loại ảnh 1

 Với Nghị quyết 60/209 (ngày 22/12/2005), Đại hội đồng Liên hợp quốc đã tuyên bố lấy ngày 20 tháng 12 hàng năm để kỷ niệm Ngày Quốc tế đoàn kết nhân loại. Tiếp sau đó, trong Tuyên bố Thiên niên kỷ, những người đứng đầu Nhà nước và Chính phủ một lần nữa tuyên bố khẳng định rằng, đoàn kết là một trong những giá trị cơ bản và phổ quát, là nền tảng cho mối quan hệ giữa các dân tộc trong thế kỷ XXI.

Khái niệm về sự đoàn kết đã xác định các công việc của Liên hợp quốc kể từ khi ngày này được ra đời. Việc sáng lập của Liên hợp quốc đã gắn kết các dân tộc và các quốc gia trên thế giới với nhau, thúc đẩy hòa bình, nhân quyền và phát triển kinh tế – xã hội. Tổ chức được thành lập dựa trên một tiền đề cơ bản của sự hợp nhất và hòa hợp giữa các quốc gia, thể hiện một khái niệm đoàn kết “để duy trì hòa bình và an ninh quốc tế”.

Trên cơ sở bình đẳng và công bằng xã hội, đoàn kết quốc tế chia sẻ nghĩa vụ chung giữa tất cả các thành viên trong xã hội cũng như trong cộng đồng thế giới, quan hệ đối tác và hợp tác giữa các tác nhân phát triển là các chính phủ, các tổ chức liên chính phủ và phi chính phủ, khu vực tư nhân và xã hội dân sự.

Mục tiêu của đoàn kết nhân loại nhằm xóa đói, giảm nghèo, thúc đẩy sự phát triển con người và xã hội ở các nước đang phát triển, đặc biệt là các phân đoạn nghèo nhất của dân số. Nhiều tổ chức đã được mở ra để giúp đỡ con người trên toàn cầu như: Tổ chức từ thiện Doctors Without Borders, USA – cung cấp viện trợ cho gần 60 quốc gia, quan tâm những người bị đe dọa bởi bạo lực, dịch bệnh, suy dinh dưỡng; quỹ UNICEF – Hoạt động cho trẻ em trên 190 quốc gia và vùng lãnh thổ nhằm cứu trợ trẻ em, phát triển trẻ em, bảo vệ trẻ em trong các trường hợp khẩn cấp; tổ chức Catholic Medical Mission Board (CMMB)- Chăm sóc sức khỏe cho người nghèo, xây dựng môi trường sống lành mạnh, bền vững thông qua các hoạt động cộng đồng và quan hệ hợp tác…

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Cách mạng Việt Nam luôn luôn được sự đồng tình và ủng hộ của giai cấp công nhân và nhân dân cách mạng thế giới, nhất là của nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa anh em. Tình đoàn kết quốc tế vĩ đại ấy là một điều kiện rất quan trọng cho cách mạng Việt Nam thắng lợi”.

Trong Di chúc cũng như trong suy nghĩ của Người, nhân dân Việt Nam và nhân dân các nước bầu bạn thế giới luôn kết thành một khối. Thành quả của cách mạng là tổng hợp sức mạnh nội lực và sức mạnh của tình đoàn kết, tương trợ quốc tế. Chủ tịch Hồ Chí Minh, với dự cảm và tầm nhìn vượt thời đại, luôn tin tưởng chắc chắn sẽ đến ngày “Mỹ cút, ngụy nhào” và ngay từ khi viết Di chúc, Người đã bày tỏ sự ghi nhận và biết ơn những đóng góp to lớn, quý báu cả về tinh thần và vật chất của bạn bè quốc tế. Đó cũng là biểu hiện của truyền thống đoàn kết, thủy chung, trọng tình trọng nghĩa của dân tộc Việt Nam, mà Chủ tịch Hồ Chí Minh là hiện thân cao đẹp nhất.

Tích cực hưởng ứng vì mục tiêu chung của nhân loại, Việt Nam đã tham gia nhiều tổ chức trên thế giới như: tổ chức chữ thập đỏ quốc tế, chung tay bảo vệ môi trường, tổ chức WHO, UNICEF, tham gia tích cực ngày tiêm chủng thế giới, ngày sốt rét thế giới, ngày vì người nghèo,…

Nhận thức được sự cần thiết xây dựng đoàn kết quốc tế nhằm kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại tạo thành sức mạnh tổng hợp cho cánh mạng Việt Nam, trong những năm vừa qua Đảng ta đã lãnh đạo dân tộc Việt Nam thực hiện thắng lợi mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, tranh thủ được sự đồng tình, ủng hộ quốc tế, huy động được sức mạnh của các trào lưu cách mạng thời đại, làm cho sức mạnh dân tộc được nâng lên gấp bội, chiến thắng được các kẻ thù có sức mạnh to lớn hơn về nhiều mặt.

Ngày Quốc tế Đoàn kết Nhân loại ảnh 2

Phát huy hơn nữa trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, thời gian tới cấp ủy chính quyền các cấp huyện Ea H’Leo tiếp tục vận động người dân tăng cường sức mạnh đại đoàn kết, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước của nhân dân. Khích lệ, động viên những điển hình tiên tiến, những tập thể và nhân dân tiêu biểu tạo đà thi đua mới. Tiếp tục động viên nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị, xã hội vững mạnh, chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Nghiên cứu, tìm hiểu và thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh giúp chúng ta thêm thấm nhuần bài học về quan hệ quốc tế để có định hướng chiến lược đúng đắn, lâu dài cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, mở rộng quan hệ quốc tế, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Ngày Quốc tế đoàn kết nhân loại là dịp để mọi người cùng nâng cao nhận thức về tinh thần đoàn kết quốc tế cũng như nỗ lực xích lại gần nhau hơn vì mục tiêu chung là hòa bình, thịnh vượng và phát triển bền vững cho tất cả mọi người./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *