10/12 – Ngày Nhân quyền Quốc tế (Human Rights Day)

Ngày 10 tháng 12 hàng năm được tôn vinh là Ngày Nhân quyền Quốc tế (cũng gọi là Ngày Quốc tế Nhân quyền), là ngày được Liên Hợp Quốc công bố là ngày lễ quốc tế được các nước trên thế giới kỷ niệm.

Xem thêm: 9/12-Ngày Quốc tế chống tham nhũng (International Anti-Corruption Day)

 

Ngày 10 Tháng 12 là ngày kỷ niệm của bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền (UDHR) do Đại hội đồng LHQ đã thông qua vào năm 1950.

Những điều mà nhiều người trong chúng ta được hưởng, chẳng hạn như quyền được giáo dục, quyền được chăm sóc y tế, và tự do thực hành tôn giáo của chúng ta lựa chọn .

Nhân quyền là một khái niệm hiện đại, nhưng là một phần không thể thiếu của lịch sử nhân loại. Vi phạm nhân quyền thường xảy ra trong suốt lịch sử, từ thế giới cổ đại đến hiện đại.

Ngày Nhân Quyền

Ngày Nhân Quyền được quan tâm bởi cộng đồng quốc tế hàng năm vào ngày 10 tháng 12. Đại hội đồng LHQ đã thông qua bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền .

Sự ra đời chính thức của Ngày Nhân Quyền từ năm 1950, sau khi Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết 423 (V) mời tất cả các nước và các tổ chức quan tâm thông qua và lấy ngày 10 tháng 12 hàng năm là Ngày Nhân Quyền.

Khi Đại hội đồng thông qua bản Tuyên bố, nó đã được công bố như là một tiêu chuẩn chung đạt được cho tất cả các dân tộc và tất cả các quốc gia. Đối với cá nhân và xã hội cần phải cố gắng bằng các biện pháp tiến bộ, giữa quốc gia và quốc tế , để bảo đảm công nhận phổ quát và hiệu quả cuả sự chấp hành theo bản tuyên ngôn.
Mặc dù bản Tuyên bố với các quyền chính trị, dân sự, xã hội, văn hóa và kinh tế không phải là một tài liệu ràng buộc, nhưng nó truyền cảm hứng mà cùng nhau tạo thành một tiêu chuẩn quốc tế về quyền con người.

Cao ủy Nhân quyền , là quan chức chính quyền cuả các quốc gia, và Văn phòng đóng một vai trò quan trọng trong việc phối hợp các nỗ lực để quan sát tất cả các quốc gia trên thê giới thực hiện bản tuyên ngôn Quốc Tế Nhân Quyền.

Đặc điểm các quyền cùa con người

Nhân quyền không phải được mua, hoặc được thừa kế ;mà là những quyền hạn thuộc về người đơn giản chỉ vì họ là con người. Nhân quyền là cố hữu để mỗi cá nhân.

Quyền con người là như nhau cho tất cả mọi người bất kể chủng tộc, giới tính, tôn giáo, quan điểm chính trị khác, nguồn gốc quốc gia hay xã hội. Tất cả chúng ta sinh ra tự do và bình đẳng về phẩm giá và các quyền cuả con người.

Quyền con người không có thể được lấy đi, không ai có quyền tước đoạt một người khác trong số họ vì bất kỳ lý do nào. Mọi người vẫn có quyền con người ngay cả khi luật pháp của các quốc gia của họ không nhận ra chúng, hoặc khi họ vi phạm chúng.

ví dụ, khi thực hành chế độ nô lệ, nô lệ vẫn còn có quyền mặc dù những quyền này bị xâm phạm. Quyền con người là bất khả xâm phạm.

Để sống trong phẩm giá, tất cả mọi người được hưởng tiêu chuẩn an ninh, tự do.

Phân loại các quyền

Quyền hạn cuả một người có thể được xếp thành ba loại:

1. Quyền dân sự và chính trị: Đây là những “tự do định hướng” và bao gồm các quyền tự do, cuộc sống và an ninh của cá nhân, , tham gia chính trị, tự do ý kiến, ngôn luận, tư tưởng, lương tâm và tôn giáo, tự do hội họp.

2. Quyền kinh tế và xã hội: Đây là những “bảo mật định hướng” quyền. Ví dụ như quyền làm việc, giáo dục, tiêu chuẩn hợp lý của cuộc sống, thực phẩm, chỗ ở và chăm sóc sức khỏe.

3 – Môi trường, văn hóa và phát triển quyền: Chúng bao gồm quyền được sống trong một môi trường sạch sẽ và được bảo vệ khỏi sự hủy diệt, và quyền phát triển văn hóa, chính trị và kinh tế.

Khi chúng ta nói rằng mỗi người có quyền con người, thi chúng ta cũng nói rằng mỗi người có trách nhiệm tôn trọng quyền lợi của những người khác.

Nhân quyền phải được thông qua và áp dụng bởi tất cả mọi người và các quốc gia . Tuy nhiên, để áp dụng và áp dụng quyền han. Chúng ta cần phải nhận thức được và sở hữu các nguyên tắc cơ bản của Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền .

Ngày Nhân Quyền 10/12.

Ngày Nhân Quyền vào 10 tháng 12 thừa nhận công việc của những người bảo vệ nhân quyền trên toàn thế giới, những người hành động để chấm dứt sự phân biệt đối xử. Hành động một mình hoặc theo nhóm trong các cộng đồng của họ, mỗi ngày những người bảo vệ nhân quyền làm việc để chấm dứt sự phân biệt đối xử bằng cách vận động cho luật pháp công bằng và hiệu quả, báo cáo và điều tra vi phạm nhân quyền và hỗ trợ nạn nhân.

Trong khi một số người bảo vệ quyền con người, nhiều người vẫn còn vô danh và thực hiện công việc của họ thường xuyên có nguy cơ to lớn của cá nhân cho bản thân và gia đình họ.

Tổ chức WHO là công cụ quốc tế đầu tiên có thể tận dụng các tiêu chuẩn cao nhất có thể đạt được về sức khỏe là một quyền cơ bản của mỗi con người. Được gọi là: “quyền về sức khỏe”.

Quyền về sức khỏe trong luật nhân quyền quốc tế, định mức, các tổ chức, pháp luật, và một môi trường tạo điều kiện tốt nhất có thể bảo đảm việc thụ hưởng quyền này. Đó là một quyền, bao gồm mở rộng không chỉ để chăm sóc y tế kịp thời và phù hợp mà còn các yếu tố quyết định cơ bản về sức khỏe, ví dụ để truy cập thông tin y tế, tiếp cận với nước và thực phẩm, nhà ở, vv

Tổ chức giám sát về nhân quyên (Human Rights Watch)

Human Rights Watch là một tổ chức phi chính phủ quốc tế tiến hành nghiên cứu và vận động chính sách về quyền con người .

Trụ sở chính tại thành phố New York và có văn phòng tại Berlin , Beirut , Brussels , Chicago , Geneva , Johannesburg , London , Los Angeles , Moscow , Paris , San Francisco , Tokyo , Toronto , và Washington .
Human Rights Watch là một thành viên sáng lập Tự do Quốc tế của Exchange biểu hiện , một mạng lưới toàn cầu của các tổ chức phi chính phủ giám sát kiểm duyệt trên toàn thế giới. Nó cũng đồng sáng lập Liên minh Cụm Vũ khí , mang lại một công ước quốc tế cấm các loại vũ khí. Human Rights Watch sử dụng hơn 275 nhân viên quốc gia các chuyên gia, luật sư, nhà báo, và các học giả và hoạt động tại hơn 90 nước trên thế giới.

Giám đốc điều hành hiện tại của Human Rights Watch Kenneth Roth , người đã giữ chức vụ từ năm 1993.

Roth đã tiến hành điều tra về lạm dụng trong Ba Lan sau khi thiết quân luật được tuyên bố 1981. Sau đó, ông tập trung vào Haiti , mà mới vừa thoát khỏi chế độ độc tài Duvalier nhưng tiếp tục được cản với vấn đề. Roth nhận thức về quyền con người bắt đầu với những câu chuyện mà cha ông kể về thoát nước Đức Quốc xã vào năm 1938. Ông tốt nghiệp trường Luật Yale và Đại học Brown .

Human Rights Watch là một trong sáu tổ chức phi chính phủ quốc tế thành lập liên minh để ngăn chặn việc sử dụng binh lính trẻ em vào năm 1998. Nó cũng là đồng chủ tịch của chiến dịch quốc tế cấm mìn, một liên minh toàn cầu của các nhóm xã hội dân sự thành công vận động để giới thiệu các Hiệp ước Ottawa , một hiệp ước cấm sử dụng mìn sát thương.

Tính đến tháng 6 năm 2011, chi phí hàng năm của tổ chức Human Rights Watch tổng cộng trên 50 triệu đô la.

Ngày nhân quyền ảnh 1

Nhiệm vụ cuả Human Rights Watch

Căn cứ Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền , Human Rights Watch phản đối hành vi vi phạm của những gì nó xem xét các quyền cơ bản của con người, trong đó bao gồm hình phạt tử hình và phân biệt đối xử trên cơ sở xu hướng tình dục . Human Rights Watch, những người ủng hộ quyền tự do kết nối với các quyền cơ bản của con người, chẳng hạn như tự do tôn giáo và tự do báo chí .

Human Rights Watch ra các báo cáo nghiên cứu về hành vi vi phạm nhân quyền theo tiêu chuẩn quốc tế được đặt ra bởi Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền. Những báo cáo này được sử dụng như là cơ sở để thu hút sự chú ý của quốc tế cho những lạm dụng và gây sức ép với chính phủ và các tổ chức quốc tế để cải cách.

Các nhà nghiên cứu tiến hành tìm hiểu thực tế nhiệm vụ điều tra các tình huống nghi ngờ cũng sử dụng ngoại giao, ở trong liên lạc với các nạn nhân, lập hồ sơ về các cá nhân công cộng và cũng cung cấp bảo mật cần thiết cho họ trong những tình huống quan trọng và trong một thời gian thích hợp tạo ra phạm vi bảo hiểm phương tiện truyền thông trong nước và quốc tế .

Vấn đề đặt ra của Human Rights Watch trong báo cáo bao gồm xã hội và phân biệt đối xử giới tính , tra tấn , sử dụng quân sự của trẻ em , tham nhũng chính trị , lạm dụng trong hệ thống tư pháp hình sự , và hợp pháp hoá của phá thai . Human Rights Watch tài liệu và báo cáo các hành vi vi phạm pháp luật chiến tranh và luật nhân đạo quốc tế.

Human Rights Watch cũng hỗ trợ các nhà văn trên toàn thế giới, những người đang bị bức hại cho công việc của họ và nhu cầu hỗ trợ tài chính . Các khoản tài trợ Hellman / Hammett được tài trợ bởi các bất động sản của nhà viết kịch Lillian Hellman quỹ được trích lập trong tên của mình và đồng hành trong thời gian dài của cô, tiểu thuyết gia Dashiell Hammett . Ngoài việc cung cấp hỗ trợ tài chính, các khoản tài trợ Hellman / Hammett giúp nâng cao nhận thức của các nhà hoạt động quốc tế đang được im lặng vì lên tiếng bảo vệ nhân quyền.

Mỗi năm, Human Rights Watch trình bày các giải thưởng Hậu vệ quyền con người để hoạt động trên khắp thế giới hiện sự lãnh đạo và lòng can đảm trong việc bảo vệ quyền con người. Những người chiến thắng giải thưởng làm việc chặt chẽ với Human Rights Watch trong việc điều tra và vạch trần vi phạm nhân quyền.

Trong hơn 30 năm qua, Human Rights Watch đã làm việc kiên trì để đặt nền móng pháp lý và đạo đức cho sự thay đổi sâu xa và đã chiến đấu để mang lại công bằng hơn và an ninh cho người dân trên khắp thế giới. Human Rights Watch điều tra và tài liệu quan trọng vấn đề nhân quyền trong hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, với đội ngũ nhân viên hơn 200 nhà nghiên cứu và chuyên gia các nước.

Ngày nhân quyền ảnh 2

Liên Hiệp Quốc đã thích nghi về việc bảo vệ nhân quyền hầu để đáp ứng tốt hơn các nhu cầu thay đổi của cộng đồng quốc tế. Trong thời gian chiến tranh lạnh, Liên Hiệp Quốc đã tạo ra bản quy phạm pháp luật và cơ cấu tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế, từng bước mở rộng thẩm quyền trong lĩnh vực này.

Đồng thời, nó cũng hỗ trợ rộng lớn của quá trình phi thực dân hóa, dẫn đến sự ra đời của hơn 80 quốc gia mới độc lập. Landmark Liên Hiệp Quốc hành động, chẳng hạn như Tuyên bố về cấp độc lập cho các nước thuộc địa và nhân dân (1960), cung cấp các kế hoạch chi tiết cho phổ thiết lập quyền tập thể tự quyết.

Liên Hiệp Quốc cũng tập trung nỗ lực vào các vi phạm nhân quyền do chính sách phân biệt chủng tộc ở Nam Phi, giám sát các hành động quốc tế cuối cùng đã giúp kết thúc huỷ bỏ gộp các quyền cơ bản này.

Mặc dù có những thành công, tuy nhiên, hiệu quả của Liên Hiệp Quốc đã bị hạn chế bởi chiến tranh lạnh, cả về phạm vi của các quyền con người được bảo vệ và đảm bảo sự tôn trọng của họ trong thực tế.

Tình hình chính trị thế giới không cho phép các hoạt động phối hợp nhiều quyền con người trong lĩnh vực này. Giáo lý của an ninh quốc gia và chủ quyền thường được viện dẫn để che giấu, xin lỗi hay biện minh cho vi phạm nhân quyền.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *